Điều kiện dự thi thẩm định viên về giá

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 46/2014/TT-BTC quy định về việc thi, quản lý, cấp và thu hồi thẻ thẩm định viên về giá.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo Thông tư, từ ngày 01/06/2014, công dân Việt Nam được đăng ký dự thi thẩm định viên về giá khi có đủ các điều kiện như:

- Có năng lực hành vi dân sự, có lý lịch rõ ràng;

- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học chuyên ngành vật giá, thẩm định giá (TĐG), kinh tế, kinh tế - kỹ thuật, kỹ thuật, luật do Việt Nam hoặc nước ngoài cấp;

- Thời gian công tác lĩnh vực học từ 36 tháng trở lên;

- Có Chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ TĐG còn thời hạn, trừ trường hợp đã có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về chuyên ngành vật giá, TĐG; hoặc đã có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học chuyên ngành kinh tế, kinh tế - kỹ thuật, kỹ thuật, luật và đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành TĐG.

Người đăng ký dự thi lần đầu phải đăng ký dự thi tối thiểu 03/05 môn thi chuyên ngành. Kỳ thi được tổ chức ít nhất một lần/năm.

Thẻ thẩm định viên về giá đã được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành tiếp tục có giá trị pháp lý.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2014.

(Nam Anh)