DN cần đề ra lộ trình đáp ứng quy định về an toàn thực phẩm của EU

Ngày 20/1/2016, Dự án Hỗ trợ chính sách thương mại và đầu tư của châu Âu (EU-MUTRAP) phối hợp với Văn phòng SPS (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổ chức Hội thảo “Hài hòa hóa quy định về SPS của Việt Nam với quy định của EU - Khuyến nghị đối với ngành thủy hải sản và rau quả Việt Nam” tại Hà Nội.

DN cần đề ra lộ trình đáp ứng quy định về an toàn thực phẩm của EU

Việc tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật (SPS) của EU được coi là điều kiện tiên quyết giúp các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản và rau quả Việt nam tiếp cận thị trường thuận lợi, trong bối cảnh Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) hứa hẹn mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp Việt Nam nhờ giảm hầu hết các dòng thuế nhập khẩu vào thị trường EU. Tuy nhiên, cơ quan quản lý địa phương cũng như doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản và rau quả vẫn còn chưa nắm rõ các quy định của  EU; quy định Việt Nam về lĩnh vực này còn có nhiều điểm chưa tương thích với quy định EU… Do vậy, các cơ quan chức năng và doanh nghiệp cần đề ra một lộ trình hài hóa hóa cả về quy định lẫn thực thi các biện pháp SPS.

Hội thảo “Hài hòa hóa quy định về SPS của Việt Nam  với quy định của EU - Khuyến nghị đối với ngành thủy hải sản và rau quả Việt Nam” do Dự án Hỗ trợ chính sách thương mại và đầu tư của châu Âu (EU-MUTRAP) và Văn phòng SPS (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phối hợp tổ chức. Hội thảo nhằm nhằm phân tích các khác biệt giữa quy định SPS của Việt Nam và EU, từ đó đề ra các khuyến nghị nhằm hài hòa hóa quy định của hai bên, giúp các doanh nghiệp xuất khẩu thủy hải sản và rau quả của Việt Nam tiếp cận bền vững vào thị trường EU.

Tham dự Hội thảo gồm đại diện  các cơ quan ban ngành quản lý liên quan và các doanh nghiệp tại Hà Nội và các tỉnh miền bắc xuất khẩu thủy hải sản, rau quả và thực phẩm sang EU.

Tại hội thảo, báo cáo kỹ thuật của chuyên gia Dự án về “Lộ trình nâng cấp hệ thống vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật - SPS của Việt Nam dựa trên hệ thống SPS của EU đối với thực phẩm, đồ uống, động vật và cây trồng”, thuộc hoạt động EU-7 của EU-MUTRAP đã được phổ biến tới các đại biểu.

Hội thảo đã giúp các cơ quan chức năng trung ương và địa phương, cùng doanh nghiệp ngành hàng liên quan cập nhật những quy định mới nhất của EU, trong đó có quy định về ghi nhãn đối với thủy sản, để từ đó có những định hướng đúng khi xây dựng lộ trình đáp ứng quy định SPS của EU một cách đồng bộ và tối đa hóa lợi ích từ việc tiếp cận thị trường mà Hiệp định EVFTA mang lại.

(T.Hằng)