DN đang hoạt động tăng 4,85% so với thời điểm 31/12/2014

Bộ Tài chính vừa công bố số liệu thống kê về tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp qua đăng ký thuế.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, tính đến thời điểm ngày 20/5/2015, toàn quốc hiện có 506.053 DN đang hoạt động, tăng 23.438 DN (4,85%) so với thời điểm 31/12/2014.

Số lượng DN thành lập mới trên toàn quốc (tính từ đầu năm đến ngày 20/5/2015) là 34.563 DN, bằng 45% số doanh nghiệp thành lập mới cả năm 2014.

Tính từ đầu năm đến ngày 20/5/2015, số doanh nghiệp ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh là 20.425 DN (bằng 25% số doanh nghiệp ngừng hoạt động cả năm 2014).

Số DN tạm nghỉ sản xuất kinh doanh là 18.510 DN, giảm 535 DN (2,8%) so với thời điểm 31/12/2014...

(GN)