Doanh nghiệp được kê khai đơn vị tính thuốc lá nhập khẩu theo thực tế

Nhằm tháo gỡ những vướng mắc của một số doanh nghiệp liên quan đến đơn vị tính khi nhập khẩu mặt hàng thuốc lá điếu, Tổng cục Hải quan vừa ban hành Công văn số 569/TCHQ-GSQL, hướng dẫn đơn vị tính khi nhập khẩu là mặt hàng thuốc lá.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, căn cứ quy định tại Thông tư số 156/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam thì đơn vị tính của "thuốc lá và nguyên liệu thay thế thuốc lá lá đã chế biến" là kg.

Do vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp kê khai làm thủ tục hải quan khi nhập khẩu các mặt hàng là sản phẩm (ví dụ: thuốc lá điếu, xì gà…) thuộc nhóm 24.02 và 24.03 của Thông tư trên, Tổng cục Hải quan đồng ý để các doanh nghiệp được kê khai đồng thời cả đơn vị tính theo kg và theo kiện, cây hoặc gói phù hợp với thực tế, yêu cầu quản lý hàng hóa nhập khẩu và quy đổi trên tờ khai để đảm bảo thống nhất.

(PV)