EVN được phép áp dụng công nghệ thu thập dữ liệu đo đếm từ xa

Bộ Công Thương vừa đồng ý về chủ trương cho phép Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) áp dụng công nghệ thu thập dữ liệu đo đếm từ xa đối với các công tơ đo đếm điện năng trong toàn ngành.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Bộ Công Thương yêu cầu công nghệ thu thập dữ liệu đo đếm từ xa được lựa chọn phải đảm bảo tính chính xác, tin cậy và an toàn của dữ liệu đo đếm thu thập được để làm căn cứ phục vụ thanh toán. Bộ Công Thương cũng chỉ đạo EVN cần tích cực thực hiện công tác tuyên truyền, giải thích cho khách hàng sử dụng điện về lợi ích và hiệu quả khi áp dụng công nghệ thu thập dữ liệu đo đếm từ xa.

Đồng thời, EVN cần hoàn thành Đề án “Phát triển công tơ điện tử và xây dựng hệ thống thu thập số liệu đo đếm từ xa” trình Bộ Công Thương và Ban chỉ đạo phát triển Lưới điện thông minh tại Việt Nam trong tháng 7. Trước đó, EVN đã có văn bản gửi Bộ Công Thương về việc triển khai áp dụng công nghệ thu thập dữ liệu đo đếm từ xa.

Hiện tại, EVN đã triển khai khoảng 1.900 điểm đo ranh giới nguồn, đầu nguồn tại các nhà máy điện (trên 30 MW) trong và ngoài EVN, tại các trạm biến áp 500 kV, 220 kV của Tổng công ty truyền tải điện quốc gia và tại một số trạm 220 kV, 110 kV, 35 kV của các tổng công ty điện lực. Mô hình kết nối hệ thống thu thập, xử lý và lưu trữ số liệu do EVN xây dựng tuân thủ nghiêm ngặt theo Quy định của Cục Điều tiết Điện lực về tiêu chuẩn kỹ thuật của hệ thống truyền số liệu đo đếm.

Hơn 2 triệu công tơ điện tử của khách hàng sử dụng điện đã được ứng dụng các công nghệ tiên tiến như: Thu thập số liệu thông qua thiết bị cầm tay HHU, thông qua bộ tập trung sử dụng giao diện vô tuyến GPRS/3G, cáp quang...

(Thanh Huyền)