Formosa nhận hơn 50 tỷ đồng tiền bảo hiểm và hỗ trợ

Bộ Tài chính và UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức trao tiền tạm ứng bảo hiểm và hỗ trợ Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa.

Số tiền tạm ứng bảo hiểm cho Formosa Hà Tĩnh là 1 triệu USD. Ảnh: Báo Hà Tĩnh
Số tiền tạm ứng bảo hiểm cho Formosa Hà Tĩnh là 1 triệu USD. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Tại buổi lễ ngày 19/7, 6 doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam đã tạm ứng 1 triệu USD (tương đương hơn 20 tỷ đồng) tiền bảo hiểm cho Formosa Hà Tĩnh.

UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng hỗ trợ 30,35 tỷ đồng cho Công ty Formosa Hà Tĩnh nhằm hỗ trợ doanh khắc phục một phần khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh.

Cũng trong thời gian qua, Bộ Tài chính và các doanh nghiệp bảo hiểm đã phối hợp với chính quyền tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Hà Tĩnh tổ chức tạm ứng cho gần 150 doanh nghiệp bị thiệt hại với số tiền trên 220 tỷ đồng.

(T.H)