FPT đạt 2.246 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế

Hôm nay, Ban Kế hoạch - Tài chính FPT đã công bố kết quả kinh doanh tháng 11 và 11 tháng đầu năm của tập đoàn. Theo đó, doanh thu lũy kế 11 tháng toàn FPT đạt 24.927 tỷ đồng, tăng trưởng 14% so với cùng kỳ, vượt 6% so với kế hoạch lũy kế, tương đương 93% kế hoạch năm.

FPT đạt 2.246 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế

Như vậy, lợi nhuận trước thuế toàn công ty đạt 2.246 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ 2012, đạt 99% kế hoạch 11 tháng, tương đương 85% kế hoạch năm.Sau 11 tháng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.862 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 1.385 tỷ đồng, tăng tương ứng 4% và 2% so với cùng kỳ, hoàn thành lần lượt 84% và 82% kế hoạch năm.

Trong khi lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 5.049 đồng/cổ phiếu, tăng 1% so với cùng kỳ.Đóng góp nhiều nhất cho tổng lợi nhuận của tập đoàn vẫn là mảng Công nghệ và Viễn thông, chiếm 76%. Mảng Công nghệ, bao gồm các mảng Phần mềm (Xuất khẩu phần mềm và Giải pháp phần mềm), Tích hợp hệ thống và Dịch vụ CNTT lũy kế 11 tháng có mức tăng trưởng 19% về doanh thu và tăng trưởng 8% về lợi nhuận.

Đặc biệt, mảng Viễn thông, bao gồm kinh doanh Dịch vụ viễn thông và Nội dung số, duy trì tốc độ tăng trưởng 10% về doanh thu và lợi nhuận tăng 14%... Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, doanh tu và lợi nhuận trước thuế của FPT đều vượt kế hoạch chứng tỏ sự nỗ lực rất lớn của tập đoàn trong năm 2013 khi thị trường viễn thông CNTT Việt Nam đang bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt nhất...

(Bảo Linh)