FPT không thiếu người tài

Đó là khẳng định của ông Trương Gia Bình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của FPT diễn ra ngày 6/4/2013.

Ông Trương Gia Bình: FPT không thiếu người tài...Ông Trương Gia Bình: FPT không thiếu người tài...

Đại hội cũng thông qua 2 việc quan trọng: nhân sự và cổ tức. Theo đó, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT FPT, sẽ tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc tập đoàn trong năm 2013. Đại hội đồng thời thông qua phương án trả cổ tức tổng cộng cho cả năm 2012 là 20% (2.000 đồng/cổ phiếu) và đã được chi trả thành hai đợt bằng tiền mặt trong năm 2012.

Nằm trong vòng xoáy chung của đất nước, FPT đã kết thúc năm 2012 với tổng doanh thu đạt 25.350 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 2.407 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt trên 1.540 tỷ đồng. Tuy FPT nằm trong Top 10 doanh nghiệp niêm yết có lợi nhuận lớn nhất và lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 5.665 đồng; nằm trong Top 5 doanh nghiệp có EPS cao nhất trong số 30 doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam thuộc chỉ số VN30 nhưng về cơ bản Tập đoàn vẫn chưa đạt mục tiêu kỳ vọng.

Dự báo những khó khăn, Đại hội đã thông qua kế hoạch tiếp tục tăng trưởng trong năm 2013 với doanh thu 26.926 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 2.646 tỷ đồng. Kế hoạch tăng trưởng doanh thu của các lĩnh vực dịch vụ mũi nhọn của FPT như: Phát triển phần mềm, Dịch vụ CNTT, Viễn thông, Nội dung số lần lượt là 19%, 18%, 15% và 18%. Đồng thời công ty tiếp tục mở rộng các mảng dịch vụ mới như: Mobility, Cloud Computing, Dịch vụ thuê ngoài tác nghiệp (BPO)…

Trước đó, báo giới và các luồng ý kiến trái chiều cho rằng FPT đã hết người tài và đang khó khăn trong vấn đề bổ nhiệm nhân sự cho các vị trí chủ chốt của Tập đoàn trong thời gian tới. Ông Trương Gia Bình khẳng định FPT chưa bao giờ thiếu người tài, đội ngũ cán bộ, Giám đốc các công ty thành viên và tầng lớp kế cận đủ sức đưa con tàu FPT tiến về phía trước. Hiện FPT cũng đang gấp rút đào tạo đội ngũ cán bộ của mình để đảm nhận những vị trí chủ chốt thời gian tới...

(Nam Phương)