FPT: Lợi nhuận sau thuế 7 tháng đạt 1.179 tỷ đồng

Thông tin từ Tập đoàn FPT cho biết, trong 7 tháng đầu năm nay, lợi nhuận trước thuế toàn FPT đạt 1.398 tỷ đồng, đạt 98% kế hoạch lũy kế. Lợi nhuận sau thuế 7 tháng đạt 1.179 tỷ đồng, ngang mức cùng kỳ năm 2013.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Trong đó, lợi nhuận sau thuế dành cho cổ đông công ty mẹ đạt 887 tỷ đồng, tăng 1% so với cùng kỳ năm 2013. Kết thúc 7 tháng đầu năm, lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 2.581 đồng/cổ phiếu.

So với cùng kỳ năm 2013, doanh thu toàn FPT sau 7 tháng đầu năm lũy kế đạt 17.944 tỷ đồng, tăng 22%, đạt 108% kế hoạch lũy kế. Chiến lược toàn cầu hóa của FPT cũng đem lại kết quả tốt với lũy kế doanh thu từ thị trường nước ngoài của FPT đạt 1.740 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ, cao hơn mức tăng trưởng chung của toàn tập đoàn.

Xuất khẩu phần mềm tiếp tục duy trì sự tăng trưởng ổn định với doanh thu tăng 21% so với cùng kỳ, đạt 97% kế hoạch lũy kế. Mảng Dịch vụ viễn thông cũng ghi nhận doanh thu tăng trưởng 16% so với cùng kỳ, đạt 106% kế hoạch. Vừa qua, HĐQT FPT cũng đã thông qua phương án trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2014 cho các cổ đôngvới tỷ lệ 10%. Theo đó, số cổ tức này sẽ được thực hiện thanh toán vào tháng 9 tới.

(Thanh Huyền)