FPT Securities tăng 19% lợi nhuận

Thông tin từ FPT Securities cho biết, tổng doanh thu trong quý của công ty này đạt gần 57 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lợi nhuận trước thuế đạt gần 36 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt hơn 28 tỷ đồng trong quý này, tăng 19% so với cùng kỳ.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2014, doanh thu của FPT Securities đạt 124 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 84,5 tỷ đồng, hoàn thành 65% kế hoạch năm và lợi nhuận sau thuế đạt 66,69 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 909 đồng/CP, tăng 43% so với 6 tháng đầu năm 2013.

Lợi nhuận sau thuế quý 2/2014 của FPT Securities tăng 19% so với cùng kỳ là do doanh thu từ giao dịch ký quỹ và ứng trước tiền bán chứng khoán tăng mạnh. Giá trị giao dịch tăng so với cùng kỳ năm trước dẫn đến doanh thu môi giới và hoạt động tư vấn tăng. Mặt khác, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp giảm từ 25% xuống còn 22%.

Tính đến ngày 31/6, tiền và các khoản tương đương tiền của FPT Securities tăng mạnh từ 1.083,8 tỷ đồng hồi đầu năm lên 1.350 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng từ 186 tỷ đồng lên 198,5 tỷ đồng. Trước đó, Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã chấp thuận cho giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần từ 10% vốn điều lệ trở lên của Công ty FPT Securities.

(Thanh Huyền)