FPTS đạt hơn 65 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế

Công ty CP Chứng khoán FPT (FPTS) vừa công bố báo cáo tài chính quý II, với doanh thu đạt hơn 63,5 tỷ đồng, tăng gần 12% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu môi giới của FPTS đạt hơn 19,4 tỷ đồng, tăng 4% so với quý II/2014 nhờ giá trị giao dịch toàn thị trường tăng. 

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Bên cạnh đó, doanh thu từ giao dịch ký quỹ và ứng trước tiền bán chứng khoán tăng so với cùng kỳ. Doanh thu mảng tư vấn đạt hơn 6,9 tỷ đồng, gấp 2,5 lần cùng kỳ. Các mảng doanh thu khác đóng góp nhiều nhất, nhưng chỉ tăng nhẹ 5% và đạt hơn 35,8 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của FPTS tăng 15,4% so với cùng kỳ và đạt hơn 32,3 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, FPTS đạt hơn 125,4 tỷ đồng doanh thu. Công ty ghi nhận mức lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2015 là hơn 65,4 tỷ đồng, giảm khoảng 2% so với cùng kỳ năm 2014. Các khoản phải thu ngắn hạn của công ty tăng 5,3% và đạt hơn 1.152 tỷ đồng. Trong đó, phải thu của khách hàng đạt hơn 1,28 tỷ đồng, gấp 2,5 lần số đầu năm. Phải thu các hoạt động giao dịch chứng khoán của FPTS vẫn ở mức cao, đạt hơn 1.150,6 tỷ đồng.

Theo báo cáo, hết quý II, tiền và các khoản tương đương tiền của FPTS là hơn 1.163 tỷ đồng, tăng 17,6% so với số đầu năm. Trong đó, tiền ký quỹ của nhà đầu tư là hơn 967 tỷ đồng. Tổng thị phần môi giới cổ phiếu của 10 công ty hàng đầu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) trong quý 2 chiếm 65,16% toàn thị trường, tăng 0,91% thị phần toàn thị trường của quý 1/2015.  FPTS xếp hạng 8 với thị phần là 4,16%.

(Thanh Huyền)