Gói cam kết Bali: Cơ hội nào cho Việt Nam?

Việt Nam sẽ được hưởng nhiều lợi ích trong gói cam kết Bali về vấn đề nông nghiệp, thuận lợi hóa thương mại và chính sách ưu đãi phát triển. Đó là thông tin được ông Trần Bá Cường, hàm Trưởng phòng WTO, Vụ Chính sách thương mại Đa biên, Bộ Công Thương đưa ra tại Hội thảo "Gói cam kết Bali của WTO - Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam" diễn ra sáng nay.

Khi Gói Bali đi vào hiện thực, Việt Nam sẽ có cơ hội mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản.Khi Gói Bali đi vào hiện thực, Việt Nam sẽ có cơ hội mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản.

Gói cam kết Bali nằm trong Vòng đàm phán thương mại toàn cầu Doha được các Bộ trưởng Kinh tế WTO đạt được vào tháng 12/2013 tại Bali (Indonesia). Gói cam kết Bali xoay quanh 3 vấn đề chính, gồm: Các chính sách ưu đãi trong nông nghiệp, Gói thương mại v& phát triển và Hiệp định tạo thuận lợi thương mại (IF).

Trong đó, các chính sách về nông nghiệp bao gồm chương trình mua dự trữ lúa gạo nhằm đảm bảo an ninh lương thực. Các nước nghèo và nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam sẽ không bị kiện nếu vi phạm giới hạn hỗ trợ trong nước áp dụng trong khoản thời gian tạm thời từ nay đến khi các thành viên thỏa thuận được cơ chế lâu dài khác.

Gói thương mại và phát triển buộc các nước phải  thực thi việc mở cửa hàng rào thuế quan cho hàng hóa các nước đang phát triển và kém phát triển, cũng như có các biện pháp giám sát các ưu đãi đặc biệt dành cho các nước đang phát triển. Bên cạnh đó, các quy tắc xuất xứ ưu đãi sẽ được đơn giản hóa và có các ưu đãi cho các nước đang phát triển tiếp cận thị trường, dịch vụ các nước giàu có.

Điểm quan trọng nhất của gói cam kết Bali là Hiệp định tạo thuận lợi thương mại (IF) giúp đơn giản hóa thủ tục hải quan, cắt giảm chi phí, tăng tốc độ và hiệu quả thông quan hàng hóa. Đây là hiệp định có tính ràng buộc cao, được đánh giá là bước cải cách lớn nhất từ khi thành lập WTO. IF có mục tiêu rõ ràng, minh bạch, hiệu quả là nhằm giamr quan liêu, tham nhũng và sử dụng công nghệ hiện đại.

Hiệp định IF có chính sách hỗ trợ các nước không có biển, các nước kém phát triển và nước đang phát triển thực thi hiệp định bằng cách giúp các nước này về nâng cấp hạ tầng, đào tạo, vấn đề thực thi... IF cho lợi ích kinh tế cao thông qua việc cắt giảm chi phí phi thương mại từ 10-15%, thúc đẩy thương mại, tăng thu ngân sách và tạo môi trường kinh doanh ổn định, tăng thu hút đầu tư nước ngoài.

Theo ông Trần Bá Cường, Hàm Trưởng phòng WTO, Vụ Chính sách thương mại Đa biên, gói Bali có ý nghĩa rất quan trọng, nó sẽ tạo ra từ 20-30 triệu việc làm, trong đó có 18 triệu việc làm cho những nước đang phát triển và nước kém phát triển. Gói này cũng sẽ tạo ra khoảng 1,25 nghìn tỷ USD mỗi năm nhờ cắt giảm các chi phí phi thương mại. Đặc biệt, gói Bali chú trọng về vấn đề nông nghiệp, đây sẽ là cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam trong việc mở rộng các thị trường mới.

Theo bà Phạm Thị Hồng Hạnh, Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thông, Việt Nam vừa được kết nạp thành viên của nhóm các nước xuất khẩu nông sản (Cairn) vào tháng 12/2013. Nông nghiệp trong cấu thành của Gói Bali cũng được hưởng nhiều ưu đãi nhất. Với lợi thế thặng dư xuất nhập khẩu nông sản, Việt Nam lại là nước đang phát triển nên thị trường xuất khẩu khi Gói Bali đi vào hiện thực sẽ thông thoáng hơn và ít gặp trở ngại.

Bên cạnh đó, chính sách về hải quan và các chính sách hỗ trợ thương mại và phát triển cũng tạo điều kiện cho Việt Nam gia tăng đầu tư và mở rộng thương mại đối với các nước thành viên của WTO khác có chung điều kiện kinh tế tương đồng nhằm đa dạng hóa thị trường đầu tư và mậu dịch.

(Thanh Huyền)