Hà Nội phấn đấu 50% TTHC thực hiện trực tuyến mức độ 3,4

Chiều 01/12, với đa số đại biểu tán thành, HĐND TP đã thông qua Nghị quyết về Chương trình mục tiêu Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan Nhà nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, Thành phố Hà Nội đặt mục tiêu trong giai đoạn 2016-2020, 100% phường, xã được kết nối mạng diện rộng của Thành phố; xây dựng và hoàn thiện 6 hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu cốt lõi (gồm: dân cư, đất đai, doanh nghiệp, tài chính, bảo hiểm, thống kê tổng hợp về dân số), tạo nền tảng xây dựng chính quyền điện tử. Tập trung triển khai các hệ thống thông tin trong các ngành: giao thông vận tải, giáo dục, y tế, tư pháp, xây dựng và quản lý đô thị, tài nguyên môi trường, nông nghiệp và phát triển nông thôn, lao động thương binh và xã hội, văn hóa, thể thao, du lịch.

Trong nội bộ cơ quan Nhà nước, có 90% cuộc họp của UBND TP diện rộng đến các sở, ban, ngành, quận, huyện và cấp xã được thực hiện trực tuyến; 80% các cuộc họp giữa các sở, ban, ngành đến các quận, huyện, thị xã diện rộng đến cấp xã được thực hiện trực tuyến. 100% văn bản giao dịch giữa cơ quan Nhà nước thực hiện trên môi trường mạng (trừ các văn bản không chuyển qua mạng theo quy định) kết hợp với ứng dụng chữ ký số chuyên dùng.
 
Trong ứng dụng CNTT phục vụ người dân, doanh nghiệp, 100% xã, phường, thị trấn có trang thông tin điện tử (sup-portal) trên cổng thông tin điện tử của quận/huyện. 100% cơ quan, tổ chức thực hiện giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội. Có 50% thủ tục hành chính thực hiện trực tuyến mức độ 3,4 với số lượng giao dịch qua mạng đạt trên 30% tổng số hồ sơ hành chính được tiếp nhận, giải quyết. Trong đó tập trung vào những lĩnh vực: cấp giấy phép đăng ký kinh doanh, cấp giấy chứng nhận đầu tư, cấp giấy phép lái xe, cấp lý lịch tư pháp.
 
Tổng kinh phí thực hiện Chương trình là 1.252 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn đầu tư phát triển là 578 tỷ đồng; vốn sự nghiệp là 674 tỷ đồng.
 
(T.H)