Hà Nội sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ xúc tiến đầu tư

UBND TP. Hà Nội vừa chấp thuận đề xuất của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố về việc xin chủ trương cho phép nghiên cứu lập và thực hiện dự án thu thập thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động xúc tiến đầu tư trên địa ban thành phố.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Theo đó, Sở Tài chính Hà Nội sẽ có trách nhiệm cân đối nguồn vốn sự nghiệp, bố trí vốn thực hiện dự án theo tiến độ yêu cầu. Sở Kế hoạch và Đầu tư thống nhất với các Sở Tài chính, Thông tin và Truyền thông và sở, ngành liên quan hướng dẫn Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố triển khai theo quy định pháp luật và thành phố...

UBND TP. Hà Nội chị đảo các Sở Quy hoạch Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội, cùng UBND quận, huyện, thị xã cung cấp các thông tin, tài liệu phục vụ dự án, phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố triển khai dự án đảm bảo đúng mục tiêu, tiến độ và hiệu quả.

(Thanh Huyền)