Hà Nội sẽ "xử" cán bộ tiếp tay DN gian lận thương mại

Ngày 8/7, UBND TP. Hà Nội ban hành Kế hoạch số 147/KH-UBND, triển khai thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP của Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong 6 tháng cuối năm 2015.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Theo đó, các cơ quan, lực lượng chức năng trên địa bàn thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, tổ chức quán triệt những quy định của pháp luật, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Các lực lượng cần phân định rõ trách nhiệm theo địa bàn, lĩnh vực và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Nếu để xảy ra tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại kéo dài hoặc nghiêm trọng trên địa bàn nào thì người đứng đầu đơn vị tại địa bàn đó phải chịu trách nhiệm.

Kế hoạch triển khai cũng bao gồm việc rà soát, bổ sung nguồn nhân lực, tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, giáo dục tư tưởng, tác phong làm việc đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các lực lượng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Các đơn vị cần có kế hoạch luân chuyến cán bộ cho phù hợp. Đồng thời TP.HN cũng chỉ đạo xử lý kịp thời, nghiêm minh, công khai đối với các cá nhân có biếu hiện lợi dụng công vụ để sách nhiễu doanh nghiệp, người dân kinh doanh, bảo kê cho các hoạt động phi pháp trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Theo kế hoạch, công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình thị trường, lập danh sách đối tượng, cơ sở có biểu hiện nghi vấn buôn lậu, gian lận thương mại; các kho tàng, bến bãi chứa hàng lậu sẽ cần tiếp tục làm tốt. Các vi phạm tại các địa bàn phức tạp sẽ được tăng cường kiểm tra xử lý. Các mặt hàng như thuốc lá, pháo nổ, rượu, thực phẩm chức năng, linh kiện điện, điện tử... sẽ tiếp tục được tập trung kiểm tra.

Bên cạnh đó, pháp luật về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tiếp tục được hoàn thiện. Các văn bản pháp luật, chế tài xử lý được nghiên cứu, sửa đối, bố sung, trình cấp có thấm quyền ban hành phải có sức răn đe, phòng ngừa đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới. Công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng thuộc Hà Nội, giữa các lực lượng chức năng Hà Nội với các lực lượng chức năng trung ương và các tỉnh, thành phố sẽ được tăng cường để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Việc kiểm tra, kiểm soát thị trường gắn liền với mục tiêu ổn định, lành mạnh thị trường, không làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh hợp pháp của các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh làm ăn chân chính. Hà Nội sẽ thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. Đồng thời cũng có các giải pháp yêu cầu doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng hàng hóa, nêu cao trách nhiệm của các doanh nghiệp đối với công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Cũng theo kế hoạch, Hà Nội sẽ tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền biểu dương các gương tiêu biểu, cách làm hay, kết quả hoạt động của các lực lượng trong BCĐ 389/TP. Mặt khác thông qua các vụ việc xử lý để cảnh báo cho người dân các phương thức làm ăn phi pháp, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của nhân dân, gây thiệt hại về kinh tế cho người tiêu dùng, cho doanh nghiệp làm ăn chân chính.

(Thanh Huyền)