Hanel Xốp nhựa tạm ứng cổ tức 2014 tỷ lệ 17%

CTCP Hanel Xốp nhựa vừa công bố nghị quyết HĐQT số 07/2015 ngày 30/1/2015 về việc chia cổ tức 2014 với tỷ lệ 17%. Theo đó ngày chốt danh sách cổ đông cùng ngày họp HĐQT là 30/1/2015 , ngày bắt đầu trả cổ tức là 9/2/2015.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

CTCP Hanel Xốp nhựa có vốn điều lệ 50 tỷ đồng, phần vốn nhà nước chiếm 53% do Công ty TNHH MTV Hanel nắm giữ. Là công ty đầu tiên thí điểm cổ phần hóa của TP. Hà Nội, Hanel Xốp nhựa được thí điểm thành lập từ năm 1994, đến nay là trên 20 năm nhưng vẫn chưa niêm yết. Công ty đã đăng ký đại chúng với UBCK từ năm 2009.

Là doanh nghiệp đầu ngành trong ngành công nghiệp phụ trợ VN, sản phẩm chính của công ty là các sản phẩm xốp và nhựa cung cấp cho các khách hàng Canon, Samsung, Panasonic, LG, VietnamAirline… Với việc giá dầu giảm mạnh trong năm 2014, hoạt động kinh doanh của công ty năm 2014 vừa qua có thuận lợi lớn hơn so với năm trước.

(HTH)