Hỗ trợ 30% mức đóng BHYT cho người cận nghèo

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị 05/CT-TTg về tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) và bảo hiểm y tế (BHYT).

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu, UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương hỗ trợ 30% mức đóng BHYT còn lại cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo; vận động học sinh, sinh viên, hộ gia đình có mức sống trung bình mua BHYT. Bên cạnh đó,  tập trung xây dựng, ban hành kế hoạch đạt bằng tỷ lệ trung bình cả nước đối với các tỉnh có tỷ lệ bao phủ BHXH thấp (dưới 20%) và BHYT thấp (dưới 60%) để nâng cao người tham gia bảo hiểm.

Thủ tướng cũng yêu cầu  BHXH Việt Nam hiện đại hóa hệ thống quản lý bảo hiểm, tiến tới vận hành cơ sở dữ liệu điện tử trong phạm vi cả nước và thay thế sổ BHXH, thẻ BHYT giấy bằng thẻ điện tử. Và xây dựng lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ y tế theo hướng tính đúng, tính đủ, đổi mới cơ chế tài chính và phương thức thanh toán.

(T.H)