Hoàn tiền vé đối với chuyến bay trễ từ 5 giờ trở lên

Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Thông tư 81/2014/TT-BGTVT quy định về việc vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung.

Ảnh minh họa. Ảnh minh họa.

Thông tư nêu rõ, trong trường hợp chuyến bay chậm từ 5 giờ trở lên thì hành khách được hoàn trả toàn bộ tiền vé hoặc hoàn trả phần vé chưa sử dụng theo sự lựa chọn của hành khách.

Việc hoàn vé được quy định như sau:

- Miễn trừ điều kiện hạn chế về hoàn vé và phí hoàn vé (nếu có).

- Vé hoàn toàn chưa được sử dụng, khoản chi hoàn sẽ bằng số tiền vé mà hành khách đã trả.

- Vé đã được sử dụng một phần, khoản chi hoàn sẽ không thấp hơn chênh lệch giữa tiền vé đã trả và tiền vé, các dịch vụ khác đã sử dụng cho hành trình của hành khách.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2015.

(T.H)