Hướng dẫn cách tính tiền lương làm thêm giờ

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có văn bản hướng dẫn về tiền làm thêm giờ vào ban đêm ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của Bộ luật lao động 2012.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo công văn 4163/LĐTBXH-LĐTL gửi Công ty trách nhiệm hữu hạn Groz-Beckert Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, đối với lao động hưởng lương tháng, tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm của ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương ít nhất bằng: 300%A + 30%A + 20% x 300%A = 390%A.

Trong đó A là đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm ngày bình thường của người lao động.

Trường hợp lao động hưởng lương ngày thì ngoài tiền lương ít nhất bằng 390%A, người lao động còn được trả tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định.

(T.H)