Hướng dẫn đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Vừa qua, Liên Bộ Tài chính, Tài nguyên Môi trường đã ban hành Thông tư liên tịch 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC hướng dẫn về đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại Nghị định 22/2012/NĐ-CP.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép BTNMT sẽ giao động từ 2 - 12 triệu/ hồ sơ. Mức phí sẽ căn cứ vào giá khởi điểm đối với khu vực đã có kết quả thăm dò và diện tích khu vực đấu giá đối với khu vực chưa thăm dò khoáng sản;

Đối với khu vực thuộc thẩm quyền UBND cấp tỉnh thì mức phí sẽ do Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định phụ thuộc điều kiện cụ thể từng địa phương nhưng không vượt quá mức trên.

Bên cạnh đó, Thông tư còn hướng dẫn cách tính tiền trúng đấu giá; phương thức thu tiền, nộp tiền; các mẫu đơn, văn bản cần thiết trong đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Nguồn kinh phí đảm bảo cho hoạt động đấu giá quyền khai thác khoáng sản bao gồm: Dự toán ngân sách nhà nước giao cho Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường; Phí đấu giá thu của tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quy định tại Điều 11 Thông tư này; Các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Đối với khu vực khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường, mức thu phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản được quy định như sau:

Trường hợp đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò:

Giá trị quyền khai thác khoáng sản theo giá khởi điểm

Mức thu tối đa (đồng/hồ sơ)

Từ 1 tỷ đồng trở xuống

2.000.000

Từ trên 1 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng

4.000.000

Từ trên 5 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng

6.000.000

Từ trên 10 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng

8.000.000

Từ trên 50 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng

10.000.000

Từ trên 100 tỷ đồng

12.000.000

Trường hợp đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản

Diện tích khu vực đấu giá

Mức thu tối đa (đồng/hồ sơ)

Từ 0,5 ha trở xuống

2.000.000

Từ trên 0,5 ha đến 2 ha

4.000.000

Từ trên 2 ha đến 5 ha

6.000.000

Tù trên 5 ha đến 10 ha

8.000.000

Từ trên 10 ha đến 50 ha

10.000.000

Từ trên 50 ha

12.000.000

Đối với khu vực khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, tùy vào điều kiện cụ thể của từng địa phương, Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định cụ thể mức thu phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản cho phù hợp nhưng không vượt quá mức thu quy định tại Khoản 1.

Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản được thực hiện theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí.

Thông tư này sẽ có hiệu lực từ 24/10/2014.

(T.H)