Hướng dẫn doanh nghiệp thanh toán giao dịch góp vốn

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 09/2015/TT-BTC hướng dẫn Điều 6 Nghị định222/2013/NĐ-CP về thanh toán bằng tiền mặt.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, Thông tư này hướng dẫn hình thức thanh toán của doanh nghiệp trong các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác; và hình thức thanh toán của các doanh nghiệp không phải là tổ chức tín dụng trong quan hệ vay, cho vay và trả nợ vay lẫn nhau trên lãnh thổ Việt Nam.

Thông tư quy định, doanh nghiệp không được sử dụng tiền mặt (tiền giấy, tiền kim loại do NHNN phát hành) để thanh toán khi thực hiện các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác.

Thay vào đó doanh nghiệp sẽ phải thanh toán bằng các hình thức sau:

- Thanh toán bằng Séc;

- Thanh toán bằng ủy nhiệm chi - chuyển tiền;

- Các hình thức thanh toán không sử dụng tiền mặt phù hợp khác theo quy định hiện hành.

Nội dung trên được quy định tại Thông tư 09/2015/TT-BTC hướng dẫn Điều 6 Nghị định222/2013/NĐ-CP. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 17/03/2015.

(T.H)