IPP đào tạo chuyên gia huấn luyện về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp

Chương trình Đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam – Phần Lan giai đoạn 2 (IPP2) vừa tổ chức Lễ khai giảng khóa đào tạo chuyên gia huấn luyện về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp với sự tham gia của Giám đốc chương trình, đại diện Bộ Khoa học & Công nghệ, chuyên gia và các học viên.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Trong kế hoạch triển khai Chương trình Đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam – Phần Lan giai đoạn 2 (IPP2), công tác xây dựng về năng lực đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp chiếm vị trí trọng tâm. IPP2 đang triển khai xây dựng một chương trình đào tạo đẳng cấp quốc tế về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp với mục tiêu trước mắt hướng tới nâng cao năng lực cho các dự án đổi mới sáng tạo được IPP2 hỗ trợ, và về lâu dài đưa vào giảng dạy tại một số trường đại học của Việt Nam.

Khóa đào tạo chuyên gia huấn luyện về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch triển khai chương trình đào tạo này của IPP2. Cán bộ được đào tạo sẽ trở thành những nhân sự nòng cốt hỗ trợ triển khai mục tiêu xây dựng năng lực cho các công ty và tổ chức được IPP tài trợ.

Chương trình đào tạo sẽ kéo dài 8 tháng với mục tiêu trang bị cho các cán bộ huấn luyện tương lai một nền tảng kiến thức và kỹ năng huấn luyện thực tiễn về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Hai tháng đầu chương trình sẽ tập trung vào việc truyền kiến thức, 6 tháng sau các học viên sẽ được về các kỹ năng huấn luyện và tư vấn cho doanh nghiệp khởi nghiệp cũng như các tổ chức thực hiện đổi mới sáng tạo. Giảng viên của khóa đào tạo này là các chuyên gia về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp có uy tín trong nước và quốc tế.

Các học viên đã được lựa chọn từ nhiều cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp, dựa trên qui trình tuyển chọn công khai và cạnh tranh. Sau khóa đào tạo, các học viên sẽ tiếp tục hợp tác với IPP2 và phát huy hiệu quả làm việc với các cơ quan tổ chức doanh nghiệp của mình để truyền bá các kinh nghiệm và kiến thức nhằm góp phần phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo chung của Việt Nam.

(Thanh Huyền)