KLF đặt mục tiêu lợi nhuận tăng gần 40% năm 2014

Hôm nay, ngày 17/6/2014, tại Hà Nội, Công ty cổ phần liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF (mã KLF - sàn HNX) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Đại hội đồng cổ đông thường niên KLF năm 2014.Đại hội đồng cổ đông thường niên KLF năm 2014.

Tại Đại hội, các cổ đông KLF đã nhất trí thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013; định hướng kinh doanh năm 2014; kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức; mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát, phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty…

Năm 2013, lợi nhuận tăng mạnh 358%

Ông Trần Thế Anh, Chủ tịch Hội đồng quản trị KLF chia sẻ: “Mặc dù năm 2013, nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, tốc độ phục hồi chậm đã tác động đến hầu hết các doanh nghiệp trên tất cả các lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, KLF vẫn duy trì được mức tăng trưởng khá ấn tượng, hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013. Bên cạnh đó, Công ty cũng đã mở rộng hoạt động sang một số lĩnh vực đầu tư mới có khả năng đem lại hiệu quả cao trong những năm tiếp theo”.

Cụ thể, năm 2013, tổng doanh thu của Công ty đạt 391,346 tỷ đồng, tăng 93% so với năm 2012. Công ty cũng ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận trước thuế vượt bậc là 358,2% so với năm 2012, đạt 45,1 tỷ đồng.

Tháng 9/2013, Công ty đã chính thức niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Cổ phiếu KLF giao dịch trên thị trường chứng khoán đã tạo ra sự quan tâm lớn của các nhà đầu tư, đồng thời tăng thêm uy tín Công ty với các khách hàng và đối tác. Đầu năm 2014, do thanh khoản tốt và giá trị vốn hóa thị trường cao, cổ phiếu KLF đã được HNX lựa chọn vào rổ cổ phiếu để tính toán chỉ số HNX-30.

Dựa trên kết quả hoạt động năm 2013, Đại hội đã thông qua kế hoạch trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5% trên vốn điều lệ mới là 740 tỷ đồng. Đại hội cũng đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, với tỷ lệ 1:1 để tăng vốn điều lệ lên 1.480 tỷ đồng. Việc thực hiện dự kiến vào quý 3/2014, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép.

Năm 2014, kế hoạch lợi nhuận tăng gần 40%

Năm 2014, KLF đặt ra chỉ tiêu doanh thu 900 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 100 tỷ đồng, tăng lần lượt 30% và 38% so với năm 2013. Ngoài ra, ĐHĐCĐ đã phê duyệt mức trả cổ tức dự kiến cho năm 2014 là 10% trên vốn điều lệ 740 tỷ đồng.

Ban lãnh đạo KLF cho biết, 6 tháng đầu năm, Công ty ước đạt 50 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Như vậy, Công ty đã duy trì tốc độ tăng trưởng lợi nhuận tốt so với cùng kỳ năm trước và đi được 1/2 chặng đường kế hoạch năm 2014.

Trong năm 2014, ngoài các lĩnh vực kinh doanh cũ, Công ty sẽ đẩy mạnh triển khai kinh doanh ngành hàng tiêu dùng như sữa bột, thực phẩm chức năng và đầu tư kinh doanh dịch vụ y tế khám chữa bệnh, kinh doanh dược phẩm, xuất khẩu lao động… Hiện, Công ty cũng đang xin cấp phép đầu tư dự án khu du lịch sinh thái văn hóa núi Trường Lệ (tỉnh Thanh Hóa) với diện tích dự kiến 266 ha...

(HTH)