Ký gói thầu số 10 dự án khai thác và chế biến muối mỏ tại Lào

Lễ ký hợp đồng Gói thầu số 10 - EPC thuộc Dự án khai thác và chế biến muối mỏ tại huyện Nongbok, tỉnh Khammouan (Lào) vừa diễn ra hôm 12/8, dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Vũ Huy Hoàng.

Toàn cảnh Lễ ký kết hợp đồng Gói thầu số 10.Toàn cảnh Lễ ký kết hợp đồng Gói thầu số 10.

Dự án khai thác và chế biến muốn mỏ tại huyện Nongbok, tỉnh Khammouan, nước CHDCND Lào đã được Chính phủ Lào và Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam (VINACHEM) ký thỏa thuận Tô nhượng ngày 9/2/2012. Được sự ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, ngày 4/3/2013, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký Quyết định số 1284/QĐ-BCT phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình.

Ngày 6/3/2013, Bộ Kế hoạch và đầu tư Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh cho Dự án khai thác và chế biến muốn mỏ tại Lào. Dự án cũng đã đươc Chính phủ Lào cấp giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép xây dựng và giấy phép hoàn thành báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Căn cứ Kế hoạch đấu thầu đã được Hội đồng thành viên VINACHEM phê duyệt, Công ty TNHH Hóa chất và muốn mỏ Việt Lào (VILACHEMSALT) đã phối hợp với các Ban của Tập đoàn tổ chức đấu thầu gói số 10: thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị, xây lắp, đào tạo, chuyển giao công nghệ, chạy thử, khởi động, nghiệm thu và bàn giao nhà máy khai thác và chế biện muối mỏ tại Lào (EPC).

Gói thầu đã được thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế. Khi đóng thầu, đã có 08 nhà thầu mua hồ sơ mời thầu và có 02 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu hợp lệ theo quy định của hồ sơ mời thầu. Trọng suốt quá trình tổ chức đấu thầu, VILACHEMSALT cùng với các Ban của VINACHEM cũng như các bên có liên quan đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các trình tự, thủ tục theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành của hai nhà nước Việt Nam và Lào. Việc chấm thầu, thẩm định kết quả đấu thầu đã được Tổ chuyên gia đấu thầu, Tổ thẩm định thực hiện đúng quy định của pháp luật, công khai, minh bạch và công bằng đối với tất cả các nhà thầu tham dự thầu.

Căn cứ kết quả chấm thầu, thẩm định kết quả đấu thầu, ngày 24/4/2015, Hội đồng thành viên VINACHEM đã có quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 10 - EPC. Nhà thầu trúng thầu là Liên danh nhà thầu TTCL-K-UTEC-CECO, với hình thức hợp đồng trọn gói. Thời gian thực hiện hợp đồng là 40 tháng. Ngay sau khi có văn bản phê duyệt kết quả đấu thầu của VINACHEM, Nhà thầu trúng thầu cùng Chủ đầu tư đã tích cực, khẩn trương tiến hành thương thảo và hoàn thiện hợp đồng.

Mặc dù gói thầu EPC của Dự án có tính chất đặc thù, công nghệ mới, phức tạp và lần đầu tiên được Việt Nam thực hiện, nhưng bằng sự nỗ lực của các bên, toàn bộ nội dung của Hợp đồng đã được thống nhất. Ngày 11/8/2015, Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất đã phê duyệt nội dung của Hợp đồng và ủy quyền cho VILACHEMSALT ký kết, quản lý việc thực hiện hợp đồng này.Như vậy, cho đến thời điểm này, các bên đã có đầy đủ căn cứ pháp lý để tiến hành ký kết hợp đồng và triển khai thực hiện các điều khoản đã cam kết hợp đồng.

(Thanh Huyền)