Lần đầu tiên tại Việt Nam, báo cáo phát triển bền vững được kiểm toán độc lập

Chiều 26/11, tại trụ sở chính của Tập đoàn Bảo Việt (Hà Nội) đã diễn ra “Lễ ký kết Hợp đồng dịch vụ đảm bảo đối với báo cáo phát triển bền vững của Bảo Việt” giữa Tập đoàn Bảo Việt và Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC Việt Nam).

Ông Nguyễn Quang Phi - Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt và bà Đinh Thị Quỳnh Vân - Tổng Giám đốc PwC ký kết hợp tác.Ông Nguyễn Quang Phi - Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt và bà Đinh Thị Quỳnh Vân - Tổng Giám đốc PwC ký kết hợp tác.

Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, doanh nghiệp và đơn vị cung cấp dịch vụ thực hiện đảm bảo của bên thứ 3 cho báo cáo phát triển bền vững phù hợp với xu hướng trong khu vực và trên thế giới.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Quang Phi - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tập đoàn Bảo Việt cho biết: "Năm nay những chỉ tiêu được đánh giá và kiểm định bởi bên thứ ba trong báo cáo phát triển bền vững sẽ hỗ trợ Bảo Việt trong việc minh bạch hóa các thông tin phi tài chính, cung cấp cho nhà đầu tư và các bên quan tâm góc nhìn tổng thể, bao quát mang tính chiến lược về toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp. Tôi tin tưởng rằng Bảo Việt và PwC sẽ đồng hành và trở thành nhân tố tích cực, góp phần hiện thực hóa chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia và chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển bền vững của thị trường chứng khoán xanh của Chính phủ".

Với vai trò là những người tiên phong, đi đầu trong thực hành báo cáo và thúc đẩy phát triển bền vững tại Việt Nam, Bảo Việt và PwC đã nhiều lần đồng hành và đóng góp tích cực trong các hội thảo, chia sẻ kinh nghiệm theo các chương trình của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM… Bảo Việt cũng là một trong những doanh nghiệp đầu tiên được cấp chứng chỉ của Tổ chức sáng kiến toàn cầu (GRI) về thực hành Báo cáo phát triển bền vững.

Tại buổi lễ, bà Đinh Thị Quỳnh Vân, Tổng Giám đốc PwC Việt Nam chia sẻ: “Việc tìm kiếm đảm bảo của bên thứ 3 độc lập là một bước đi phù hợp và đúng đắn, góp phần xây dựng niềm tin và sự tín nhiệm của các bên liên quan, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động thông qua cải thiện quy trình, quản lý rủi ro và nắm bắt cơ hội".

Trong dự án thực hiện đảm bảo đối với Báo cáo phát triển bền vững của Bảo Việt, PwC sẽ hỗ trợ Bảo Việt trong rà soát quy trình, đưa ra các kiến nghị và cung cấp đảm bảo cho Báo cáo nhằm giúp Bảo Việt thực hiện thành công các mục tiêu phát triển bền vững.”

Trong những năm vừa qua, Tập đoàn Bảo Việt được biết đến như một trong những doanh nghiệp tiên phong dẫn đầu trong việc thực hiện báo cáo phát triển bền vững. Theo quan điểm của Bảo Việt, báo cáo chính là thước đo để doanh nghiệp đánh giá hiệu quả triển khai chiến lược phát triển bền vững theo từng năm, chính vì vậy, báo cáo phát triển bền vững luôn được Bảo Việt đầu tư nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động và phục vụ nhu cầu thông tin từ các bên quan tâm.

Sự kết hợp giữa Tập đoàn Bảo Việt và PwC lần này được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo những bước đi tiên phong góp phần thúc đẩy rộng rãi việc thực hiện quy định của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM trong nỗ lực chung nhằm hiện thực hóa chiến lược phát triển bền vững và chiến lược tăng trưởng xanh của quốc gia.

(T.Hằng)