Lấy ý kiến Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế TTĐB

Bộ Tài chính hiện đang lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TTĐB.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Tại dự thảo tờ trình Chính phủ, việc ban hành Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TTĐB hợp nhất để thay thế Nghị định hợp nhất hiện hành là cần thiết để bảo đảm tính đồng bộ trong hệ thống pháp luật, tạo thuận lợi cho người nộp thuế, cho công tác quản lý thu và cũng là phù hợp với quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Do hình thức văn bản là Nghị định thay thế Nghị định hợp nhất hiện hành nên Bộ Tài chính đề nghị giữ kết cấu và bố cục của dự thảo Nghị định như Nghị định hợp nhất hiện hành quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt. Theo đó, dự thảo Nghị định gồm 4 chương với 8 điều.

Ngoài ra, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TTĐB đã sửa đổi quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, giá tính thuế, thuế suất, vì vậy, cần thiết phải bổ sung trích dẫn quy định của Luật này tại một số Điều, khoản liên quan vào dự thảo Nghị định cho phù hợp.

Sửa quy định về giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô và điều hòa

Cũng tại dự thảo, theo quy định hiện hành, đối với hàng hóa sản xuất trong nước, giá tính thuế TTĐB là giá bán của cơ sở sản xuất, bao gồm giá thành sản xuất (hay giá vốn) cộng (+) với chi phí bán hàng trong nước (chi phí quản lý, đóng gói, quảng cáo, trưng bày, vận chuyển, bảo hành,... nếu có), cộng (+) với lãi của người nộp thuế.

Đối với hàng hóa nhập khẩu, giá tính thuế TTĐB bao gồm giá tính thuế nhập khẩu (là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên hay còn gọi là giá C.I.F) cộng (+) với thuế nhập khẩu.

Quy định trên được thực hiện ổn định trong nhiều năm qua và trong thực tế thực hiện không phát sinh vướng mắc. 

Tuy nhiên cũng theo Bộ Tài chính, trước bối cảnh cắt giảm thuế nhập khẩu về 0% đối với mặt hàng ô tô, điều hòa theo các cam kết quốc tế (theo Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN), Hiệp hội các nhà sản xuất, lắp ráp ô tô Việt Nam (VAMA), Hiệp hội cơ khí Việt Nam (VAMI), một số doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp điều hòa cho rằng giá tính thuế TTĐB đối với hàng nhập khẩu chưa bảo đảm công bằng với hàng sản xuất trong nước, vì trong giá tính thuế TTĐB đối với hàng nhập khẩu không có chi phí bán hàng trong nước, lãi của cơ sở kinh doanh nhập khẩu.

Vì vậy, đề nghị có những giải pháp để bảo hộ sản xuất trong nước và cần thiết phải sửa đổi quy định về giá tính thuế TTĐB đối với mặt hàng ô tô và điều hòa để bảo đảm công bằng với hàng nhập khẩu.

Riêng đối với mặt hàng ô tô, Bộ Tài chính thấy rằng, cùng với sự phát triển hội nhập kinh tế, hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế, nhất là nhập khẩu hàng hóa ngày càng đa dạng về hình thức để tối đa hóa lợi nhuận, như thành lập công ty con tại Việt Nam của các hãng nước ngoài, thành lập liên doanh thay vì văn phòng đại diện hay chi nhánh nước ngoài trước đây.

Những công ty con hay công ty liên doanh tại Việt Nam đại diện cho các hãng nước ngoài này đều thực hiện đầy đủ hoạt động phân phối, xúc tiến thương mại và cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo trì, sửa chữa hàng hóa tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, từ ngày 26/6/2011, theo quy định của Bộ Công Thương thì cơ sở kinh doanh nhập khẩu ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống phải đáp ứng điều kiện là nhà nhập khẩu, nhà phân phối của chính hãng sản xuất, kinh doanh loại ô tô đó và phải có cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô đủ điều kiện do Bộ Giao thông Vận tải quy định.

Vì vậy, nếu tiếp tục duy trì quy định về giá tính thuế TTĐB đối với ô tô dưới 24 chỗ ngồi và điều hòa nhiệt độ có công suất dưới 90.000 BTU như hiện hành (với khác biệt về chi phí bán hàng trong nước) khi thuế nhập khẩu cắt giảm về mức 0% thì ô tô dưới 24 chỗ ngồi và điều hòa nhiệt độ có công suất dưới 90.000 BTU nhập khẩu sẽ càng có lợi thế cạnh tranh về giá hơn so với sản xuất, lắp ráp trong nước.

Bảo đảm bình đẳng về giá tính thuế 

Xuất phát từ vướng mắc về giá tính thuế TTĐB đối với mặt hàng ô tô dưới 24 chỗ ngồi nhập khẩu và điều hòa nhiệt độ có công suất dưới 90.000 BTU và trên cơ sở quy định của Luật thuế TTĐB hiện hành trình bày ở trên, Bộ Tài chính đề xuất 02 phương án xử lý.

Phương án 1: Bổ sung quy định giá tính thuế TTĐB đối với ô tô dưới 24 chỗ ngồi nhập khẩu và điều hòa nhiệt độ có công suất dưới 90.000 BTU nhập khẩu bao gồm cả chi phí bán hàng trong nước của nhà nhập khẩu thông qua việc thu thêm thuế TTĐB tại khâu nội địa khi nhà nhập khẩu ô tô bán ra. Theo đó, nhà nhập khẩu được tính trừ số thuế TTĐB đã nộp ở khâu nhập khẩu. Đồng thời, để hạn chế chuyển giá thông qua kê khai giảm giá tính thuế của nhà nhập khẩu dẫn đến số thuế TTĐB phải nộp âm thì dự thảo sẽ bổ sung quy định trường hợp số thuế TTĐB phải nộp ở khâu bán ra trong nước nhỏ hơn số thuế TTĐB đã nộp ở khâu nhập khẩu (số thuế TTĐB âm) thì nhà nhập khẩu chỉ được khấu trừ tương ứng với số thuế TTĐB tính được khi bán ra trong nước.

Việc xác định giá tính thuế TTĐB khi bán ra trong nước đối với cơ sở nhập khẩu được như cơ sở sản xuất hàng hóa chịu thuế TTĐB bán ra trong nước.

Bộ Tài chính đánh giá, phương án này sẽ bảo đảm bình đẳng về giá tính thuế giữa ô tô dưới 24 chỗ ngồi nhập khẩu, điều hòa nhiệt độ có công suất dưới 90.000 BTU nhập khẩu và hàng sản xuất trong nước trước bối cảnh thuế nhập khẩu được cắt giảm mạnh, qua đó ô tô, điều hòa sản xuất trong nước có thể cạnh tranh bình đẳng với hàng nhập khẩu.

Tuy nhiên, phương án này sẽ dẫn đến phản ứng từ một số nhà nhập khẩu ô tô, điều hòa. Bộ Tài chính đã nhận được ý kiến cho rằng quy định về giá tính thuế TTĐB hiện hành đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước và ô tô nhập khẩu nguyên chiếc là công bằng và kiến nghị giữ như hiện hành (đại diện các nhà nhập khẩu xe chính hãng tại Việt Nam: Audi, BMW, Porsche, Renault, Subaru, Volkswagen).

Phương án 2 được Bộ Tài chính đưa ra là giữ như quy định hiện hành về giá tính thuế TTĐB đối với hàng nhập khẩu.

Theo đó, ưu điểm của phương án này là giữ ổn định trong quy định về giá tính thuế TTĐB như ý kiến một số nhà nhập khẩu.

Nhưng nhược điểm giảm khả năng cạnh tranh của ô tô, điều hòa sản xuất, lắp ráp trong nước trong bối cảnh thuế nhập khẩu đang được cắt giảm về 0% theo các cam kết quốc tế.

Vì thế, xuất phát từ ưu, nhược điểm 2 phương án nêu trên, Bộ Tài chính đề nghị chọn phương án 1: Bổ sung quy định giá tính thuế TTĐB đối với ô tô dưới 24 chỗ ngồi nhập khẩu và điều hòa nhiệt độ có công suất dưới 90.000 BTU nhập khẩu bao gồm cả chi phí bán hàng trong nước của nhà nhập khẩu thông qua việc thu thêm thuế TTĐB tại khâu nội địa khi nhà nhập khẩu ô tô bán ra.

(T.H)