Liên Kết Việt đã bị thu hồi giấy đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

Bộ Công Thương vừa có nội dung trả lời báo chí về hoạt động bán hàng đa cấp (BHĐC) của Công ty Liên Kết Việt tại cuộc họp giao ban Ban Tuyên giáo Trung ương diễn ra hôm qua (8/3). Theo đó, Bộ Công Thương đã ban hành quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động BHĐC của công ty này do không còn đáp ứng đủ điều kiện hoạt động BHĐC theo quy định tại Nghị định 42/2014/NĐ-CP.

Lê Xuân Giang ( mặc quân phục), Chủ tịch HĐQT Công ty Liên kết Việt trong trang phục "đại tá" khiến nhiều người lầm tưởng đây là công ty của Bộ Quốc phòng. Ảnh: Vietnamnet.Lê Xuân Giang ( mặc quân phục), Chủ tịch HĐQT Công ty Liên kết Việt trong trang phục "đại tá" khiến nhiều người lầm tưởng đây là công ty của Bộ Quốc phòng. Ảnh: Vietnamnet.

Trả lời về quá trình đăng ký hoạt động BHĐC của Công ty Liên Kết Việt, Bộ Công Thương cho biết, ngày 10/02/2014, Công ty Liên Kết Việt được Sở Công Thương Hà Nội cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp số 01-03-000052 theo quy định tại Nghị định số 110/2005/NĐ-CP. Theo quy định tại Nghị định 42/2014/NĐ-CP, các doanh nghiệp đã được các Sở Công Thương cấp giấy đăng ký tổ chức BHĐC trước ngày 1/7/2014 được duy trì hoạt động BHĐC đến hết ngày 31/12/2014. Sau thời điểm này, nếu tiếp tục hoạt động BHĐC, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục đăng ký lại tại Cục Quản lý cạnh tranh (QLCT) - Bộ Công Thương trên cơ sở bảo đảm đáp ứng các điều kiện kinh doanh quy định tại Điều 7, Nghị định 42/2014/NĐ-CP.

Ngày 21/10/2014, Công ty Liên Kết Việt nộp hồ sơ đăng ký hoạt động BHĐC tại Cục QLCT - Bộ Công Thương. Kết quả thẩm định cho thấy hồ sơ của Công ty Liên Kết Việt đáp ứng các quy định tại Nghị định 42/2014/NĐ-CP và Thông tư 24/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương nên ngày 22/12/2014, Cục QLCT đã cấp (cấp lại) Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động BHĐC số 006/QLCT-GCN cho Công ty Liên Kết Việt. Giấy chứng nhận này được công bố trên trang tin điện tử của Cục QLCT và thông báo tới các Sở Công Thương trong toàn quốc để theo dõi, giám sát theo quy định tại Thông tư 24/2014/TT-BCT.

Theo quy định tại Nghị định 42/2014/NĐ-CP, trong quá trình hoạt động, các doanh nghiệp BHĐC chịu sự quản lý, kiểm tra, giám sát của các cơ quan quản lý hoạt động bán hàng đa cấp bao gồm Bộ Công Thương (thông qua Cục QLCT) và Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương (thông qua Sở Công Thương). Trong đó, Bộ Công Thương chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động BHĐC trong phạm vi cả nước. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm quản lý nhà nước đối với hoạt động BHĐC tại địa phương theo quy định tại Nghị định 42/2014/NĐ-CP và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Ngoài ra, cũng như các doanh nghiệp khác, doanh nghiệp BHĐC còn chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan, đơn vị khác có liên quan như cơ quan thuế, cơ quan quản lý hàng hóa chuyên ngành, lực lượng quản lý thị trường, lực lượng công an nhân dân.

Về hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động BHĐC đối với Công ty Liên Kết Việt, ngày 15/7/2015, Cục QLCT - Bộ Công Thương đã phối hợp với Sở Công Thương Hà Nội kiểm tra hoạt động BHĐC của Công ty Liên Kết Việt. Qua kiểm tra, đã phát hiện một số dấu hiệu ban đầu cho thấy Công ty này vi phạm quy định của Nghị định 42/2014/NĐ-CP. Vì vậy, ngày 6/8/2015, Cục trưởng Cục QLCT - Bộ Công Thương đã ban hành quyết định điều tra sơ bộ đối với Công ty Liên Kết Việt theo thẩm quyền và thủ tục quy định tại Điều 35, Nghị định 42/2014/NĐ-CP. Ngày 2/10/2015, vụ việc được chuyển sang điều tra chính thức.

Căn cứ kết quả điều tra theo trình tự và thủ tục của pháp luật cạnh tranh, ngày 20/11/2015, Cục trưởng Cục QLCT - Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 265/QĐ-QLCT xử phạt Công ty Liên Kết Việt với số tiền 570 triệu đồng đối với các hành vi vi phạm quy định của Luật cạnh tranh và Nghị định 42/2014/NĐ-CP. Như vậy, Cục QLCT - Bộ Công Thương đã chủ động thực hiện việc kiểm tra hoạt động của Công ty Liên kết Việt và đã xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của Công ty này.

Ngay từ trong giai đoạn điều tra chính thức các hành vi vi phạm Nghị định 42/2014/NĐ-CP đối với Công ty Liên Kết Việt (theo thẩm quyền và trình tự của pháp luật cạnh tranh), đầu tháng 11/2015, Cục QLCT đã phối hợp với C46 - Bộ Công an cùng Công an Quận Cầu Giấy làm việc với Công ty Liên Kết Việt. Các hồ sơ có liên quan trong đợt kiểm tra này đã được chuyển cho C46 - Bộ Công an để làm rõ các dấu hiệu vi phạm pháp luật của Công ty theo thẩm quyền. Các đơn thư khiếu nại, tố cáo sai phạm của Công ty Liên Kết Việt gửi tới Cục QLCT mà không gửi tới cơ quan công an đã được Cục QLCT chuyển tới C46 - Bộ Công an để xử lý theo thẩm quyền.

Quyết định xử lý vi phạm Nghị định 42/2014/NĐ-CP đối với Công ty Liên Kết Việt chỉ là một trong số nhiều quyết định xử lý đã được Cục QLCT - Bộ Công Thương ban hành. Sau khi ban hành quyết định xử phạt đối với Công ty Liên Kết Việt, Cục QLCT - Bộ Công Thương đã chuyển quyết định xử lý cho các bên liên quan theo quy định của Luật Cạnh tranh và Nghị định 116/2005/NĐ-CP, đồng thời, cung cấp cho C46 - Bộ Công an để phục vụ công tác xác minh của cơ quan này.

Theo quy định tại Điều 71, Điều 72 Nghị định 116/2005/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Cạnh tranh và Điều 72 Luật Xử lý vi phạm hành chính, việc công bố công khai hay thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng các quyết định xử lý được thực hiện trong một số trường hợp nhất định. Đối chiếu với các quy định này thì quyết định xử phạt Công ty Liên Kết Việt không thuộc các trường hợp buộc phải công bố công khai.

Trong thời gian Cục QLCT - Bộ Công Thương điều tra, xử lý vi phạm của Công ty Liên Kết Việt theo quy định của pháp luật cạnh tranh, C46 - Bộ Công an cũng đã vào cuộc để tìm hiểu, xác minh các thông tin về các dấu hiệu lừa đảo của Công ty này. Do chỉ cơ quan công an mới có đủ năng lực, thẩm quyền để điều tra, xác minh hành vi lừa đảo, tại thời điểm Cục QLCT - Bộ Công Thương ban hành quyết định xử phạt Công ty Liên Kết Việt lại chưa có kết luận cụ thể của cơ quan công an nên Cục QLCT, với chức năng và quyền hạn được pháp luật cho phép, chưa thể đưa ra các cảnh báo về dấu hiệu lừa đảo của Công ty Liên Kết Việt.

Do Công ty Liên Kết Việt (nay là Công ty Cổ phần Quốc tế Hưng Phú Group) không còn đáp ứng đủ điều kiện hoạt động BHĐC theo quy định tại Nghị định 42/2014/NĐ-CP nên ngày 03/03/2016, Cục QLCT - Bộ Công Thương đã ban hành quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động BHĐC theo quy định tại điểm (đ), khoản 1, Điều 14, Nghị định 42/2014/NĐ-CP.

(NQ)