Miễn tiền thuê đất cho bến xe khách tại các huyện nghèo

Thủ tướng vừa ký ban hành Quyết định số 12/2015/QĐ-TTg về cơ chế, chính sách thu hút xã hội hóa đầu tư và khai thác bến xe khách.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, đối với bến xe tại các khu vực khác cũng được miễn tiền thuê đất cho phần diện tích của các hạng mục công trình dịch vụ bắt buộc, như: khu vực đón, trả khách, phòng chờ, khu bán vé, khu vệ sinh…
 
Ngoài ra, thu nhập của nhà đầu tư từ dự án đầu tư mới bến xe khách tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn tại điểm a Khoản 1 Điều 15 Nghị định 218/2013/NĐ-CP thì được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm.

Các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư và khai thác bến xe khách theo hình thức xã hội hóa được hưởng ưu đãi áp dụng tại Quyết định này phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Đảm bảo các điều kiện về đăng ký kinh doanh theo quy định hiện hành.

- Địa điểm đầu tư xây dựng bến xe khách đúng theo quy hoạch bến xe khách và được Ủy bannhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chấp thuận bằng văn bản.

- Hoạt động đầu tư tuân thủ theo giấy phép xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Nhà đầu tư tham gia đầu tư bến xe khách theo hình thức xã hội hóa phải đảm bảo: Vốn đầu tư xã hội hóa tối thiểu 70% tổng số vốn đầu tư xây dựng bến xe khách (không bao gồm kinh phí giải phóng mặt bằng); Tối thiểu 15% vốn đầu tư thuộc sở hữu của nhà đầu tư để thực hiện dự án và có kế hoạch bố trí đủ số vốn đầu tư còn lại.

Đồng thời quy định cơ chế, chính sách về đầu tư xây dựng bến xe khách đối với địa phương.
 
Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/6/2015.

(T.H)