Mức bồi thường bảo hiểm thuyền viên lên đến 70 triệu đồng

Xuất phát từ việc tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ cho ngư dân, cả về con người và tài sản để họ yên tâm bám biển, phát triển hoạt động khai thác hải sản, nên bảo hiểm khai thác hải sản thực hiện theo nguyên tắc bảo hiểm mọi rủi ro với mức trách nhiệm bồi thường bảo hiểm cao nhất trong phạm vi bảo hiểm.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

>>Nghị định số 67 là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước

Triển khai Nghị định số 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản, ngày 20/8/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 115/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm và Thông tư số 116/2014/TT-BTC hướng dẫn một số vấn đề tài chính đối với các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) thực hiện bảo hiểm. Có thể nói, đây là các văn bản pháp lý quan trọng, hướng dẫn chi tiết việc thực hiện chính sách bảo hiểm khai thác hải sản.

Để việc triển khai được đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến địa phương, Bộ Tài chính đã có công văn 15733/BTC-QLBH ngày 30/10/2014 gửi các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phổ trực thuộc Trung ương phối hợp, chỉ đạo triển khai bảo hiểm khai thác hải sản trên địa bàn, từ khâu tuyên truyền, phổ biến đến hướng dẫn xác định đối tượng được hỗ trợ, cấp kinh phí, ký hợp đồng bảo hiểm, xác định tổn thất, nguyên nhân tổn thất để việc bồi thường nhanh chóng, chính xác.

Đối với bảo hiểm thân tàu: Phạm vi bảo hiểm quy định đối với mọi rủi ro, ngoại trừ những rủi ro mang tính chủ quan của người được bảo hiểm và các hành vi có nguy cơ trục lợi bảo hiểm.

Đối với điều khoản bảo hiểm ngư lưới cụ: Thực hiện bảo hiểm trong trường hợp ngư lưới cụ bị mất khi tàu bị mất tích hoặc bị chìm hoặc hư hỏng toàn bộ khi tàu bị tổ thất toàn bộ cho phù hợp với thực tế, hạn chế trục lợi bảo hiểm.

Đối với điều khoản bảo hiểm rủi ro đặc biệt: Bị cướp, bạo loạn, hành động phá hoặc hoặc khủng bố có tính chất chính trị, thiệt hại do bất cứ vụ nổ của các loại vũ khí hóa chất nổ nào; tàu bị bắt giữ quá ba tháng không được trả ljai… được thực hiện theo hướng đưa ra điều khoản bảo hiểm riêng, tách riêng phí bảo hiểm và trao quyền cho chủ tàu được quyền lựa chọn tham gia hay không tham gia điều khoản rủi ro đặc biệt. Điều khoản này loại trừ trong trường hợp:

+ Doanh nghiệp bảo hiểm không chịu trách nhiệm bồi thường các tổn thất hoặc những chi phí có liên quan đến tàu được bảo hiểm do chính các thuyền viên làm việc trên tàu được bảo hiểm cướp tàu được bảo hiểm đển trốn ra nước ngoài hoặc bán tàu được bảo hiểm.

+ Doanh nghiệp bảo hiểm không chịu trách nhiệm bồi thường các tổn thất đối với thân tàu, ngư lưới cụ và trang thiết bị đánh bắt thủy sản được bảo hiểm xảy ra trong những trường hợp: Vi phạm lệnh cấm hay phong tỏa của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc hoạt động đánh bắt hải sản trái phép; Bị bắt giữ do nguyên nhân tài chính của chủ tàu

+Doanh nghiệp bảo hiểm không chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại liên quan đến sự chậm trễ hành trình và chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh của tàu được bảo hiểm.

Nhằm khuyến khích chủ tàu, ngư dân tham gia bảo hiểm, phí bảo hiểm được xây dựng theo hướng tạo điều kiện về đóng góp tài chính cho chủ tàu, ngư dân. Tỷ lệ phí bảo hiểm thân tàu được áp dụng cụ thể cho từng nhóm tàu có công suất từ 90CV trở lên và kết cấu vật liệu của vỏ tàu như vỏ thép; vỏ gỗ và vật liệu khác. Ngoài ra, tỷ lệ phí bảo hiểm ngư lưới cụ; tỷ lệ phí bảo hiểm rủi ro đặc biệt cũng được quy định cụ thể.

Việc tham gia bảo hiểm thuyền viên được thực hiện trên cơ sở tạo điều kiện thuận lợi nhất cho chủ tàu và ngư dân. Hợp đồng bảo hiểm tai nạn thuyền viên thực hiện bảo hiểm theo số lượng thuyền viên do chủ tàu khai bảo và có xác nhận của UBND cấp xã. Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, DNBH sẽ bồi thường cho thuyền viên bị tai nạn có tên trong danh sách thuyền viên làm việc trên tàu do biên phòng xác nhận hoặc có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã theo bảng quy định trả tiền bồi thường.

Để đảm bảo quyền lợi của thuyền viên làm việc trên tàu, trong bảo hiểm tai nạn thuyền viên, mức trách nhiệm bảo hiểm lên đến 70 triệu đồng/1 người/1 vụ tai nạn, trong khi mức phí bảo hiểm là 300 ngàn đồng/người/năm. Qua đó đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của ngành bảo hiểm đối với đời sống, sản xuất của ngư dân.

(T.H)