Mức lương của chuyên gia tư vấn trong nước

Từ 01/03 tới, Thông tư 02/2015/TT-BLĐTBXH quy định về mức lương chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian sử dụng vốn Nhà nước sẽ bắt đầu có hiệu lực.

Ảnh minh họa. Ảnh minh họa.

Theo quy định, mức 1 không quá 40 triệu đồng/tháng đối với chuyên gia tư vấn thuộc một trong các trường hợp sau:

- Có bằng đại học đúng chuyên ngành và có 15 năm kinh nghiệm trở lên trong chuyên ngành tư vấn;

- Có bằng thạc sĩ trở lên đúng chuyên ngành và có 8 năm kinh nghiệm trở lên trong chuyên ngành tư vấn; 

- Đảm nhiệm chức danh Trưởng nhóm tư vấn hoặc chủ trì tổ chức, điều hành gói thầu tư vấn. 

Trong những trường hợp cần thiết đòi hỏi chuyên gia tư vấn có trình độ chuyên môn kỹ thuật đặc biệt, mức lương chuyên gia có thể cao hơn nhưng không quá 1,5 lần mức trên.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định một số trường hợp cụ thể áp dụng mức 2, 3, 4.

Mức lương theo tuần áp dụng đối với chuyên gia tư vấn làm việc từ 6 ngày trở lên nhưng không đủ một tháng được xác định trên cơ sở mức lương theo tháng quy định tại Điều 3 Thông tư này nhân với 12 tháng, chia cho 52 tuần và nhân với hệ số 1,2.

Mức lương theo ngày áp dụng đối với chuyên gia tư vấn làm việc từ 8 giờ trở lên nhưng không đủ 6 ngày, được xác định trên cơ sở mức lương theo tháng quy định tại Điều 3 Thông tư này chia cho 26 ngày và nhân với hệ số 1,3.

Mức lương theo giờ áp dụng đối với chuyên gia tư vấn làm việc dưới 8 giờ, được xác định trên cơ sở mức lương theo tháng quy định tại Điều 3 Thông tư này chia cho 26 ngày, chia cho 8 giờ và nhân với hệ số 1,3.

(T.H)