Mức phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện tại TP.Hồ Chí Minh

Hội đồng nhân dân TP.Hồ Chí Minh đã thông qua chủ trương tổ chức thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Đối tượng chịu phí bao gồm:Phương tiện xe mô tô bao gồm xe mô tô hai bánh, xe gắn máy (gọi tắt là xe mô tô, không bao gồm xe máy điện) có đăng ký biển số xe tại Thành phố Hồ Chí Minh hoặc xe đăng ký biển số xe tại địa phương khác nhưng hoạt động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Sẽ không thu phí tương ứng với thời gian đã nộp phí đối với các trường hợp chủ phương tiện có biên lai chứng minh đã nộp phí tại các địa phương khác.

Các trường hợp miễn phí gồm xe mô tô của lực lượng công an, quốc phòng; Xe mô tô của chủ phương tiện thuộc các hộ nghèo theo quy định về mức chuẩn hộ nghèo hiện hành của Thành phố Hồ Chí Minh.

Mức thu phí được quy định cụ thể như sau:

Đơn vị tính: 1.000 Đồng/xe/năm

Số TT

Loại xe chịu phí

Mức thu

1

Loại xe có dung tích xy lanh đến 100cm3

50

2

Loại xe có dung tích xy lanh từ trên 100cm3 đến 175cm3

100

3

Loại xe có dung tích xy lanh từ trên 175cm3

150

(T.H)