Mức phí tham quan Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 64/2014/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Mức phí tham quan Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Theo đó, mức thu phí đối với người lớn: 30.000 đồng/người/lượt; đối với sinh viên, học sinh (học viên) trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trường dạy nghề: 10.000 đồng/người/lượt. Sinh viên, học sinh (học viên) là người có thẻ sinh viên, học sinh, học viên do các nhà trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân ở Việt Nam cấp. Đối với trẻ em, học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông: 5.000 đồng/người/lượt.

Các đối tượng được giảm 50% mức phí tham quan gồm: các đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hoá; người cao tuổi; người khuyết tật nặng.

Người tham quan thuộc nhiều trường hợp giảm phí chỉ được giảm 50% mức phí tham quan Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Cơ quan thu phí được để lại 90% số tiền phí thu được để trang trải cho việc thu phí theo quy định; trường hợp sử dụng không hết thì được chuyển sang năm sau để tiếp tục chi theo quy định hiện hành.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/7/2014.

(T.H)