Mức tỷ lệ % để xác định đơn giá cho thuê đất, thuê mặt nước tại Hà Giang

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang đã ban hành Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND quy định mức tỷ lệ % mới để xác định đơn giá cho thuê đất, thuê mặt nước.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Quyết định nêu rõ, cơ quan thuế xác định đơn giá cho thuê đất theo từng khu vực tuyến đường tương ứng với mục đích sử dụng đất; xác định đơn giá để tính thu tiền thuê đất đối với đất xây dựng công trình ngầm, đất có mặt nước đối với trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm không thông qua hình thức đấu giá mà diện tích tính thu tiền thuê đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị dưới 10 tỷ đồng. Đồng thời thực hiện trình tự thủ tục miễn giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Cục trưởng Cục thuế xác định đơn giá thuê đất để tính tiền thuê đất đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Chi cục trưởng Chi cục thuế xác định đơn giá thuê đất để tính tiền thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân trên cơ sở giá đất được tính theo mục đích sử dụng đất thuê do UBND tỉnh quy định tại Bảng giá đất nhân với hệ số điều chỉnh giá đất.

Mức tỷ lệ % để xác định đơn giá cho thuê đất sử dụng lớp đất trên bề mặt và phần ngầm công trình xây dựng trên mặt đất; xây dựng công trình ngầm và đất có mặt nước thuộc nhóm đất quy định tại Điều 10 Luật Đất đai được chia theo từng khu vực của từng huyện, thành phố trực thuộc tỉnh và dao động từ 0,24% đến 3%.

Trong đó mức cao nhất 3% là tỷ lệ % tính thu tiền thuê đất trên bề mặt và phần ngầm công trình xây dựng trên mặt đất tại khu vực các phường của thành phố Hà Giang, khu vực thị trấn, trung tâm huyện lỵ, khu vực kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy thuộc huyện Vị Xuyên, Bắc Quang và khu vực thị trấn, trung tâm huyện các huyện còn lại và đất cho hoạt động khoáng sản, sản xuất VLXD, thủy điện và 0,24% áp dụng cho các vị trí không phải khu vực trung tâm xã, cụm xã của các xã 135 trên địa bàn tỉnh.

(T.H)