Nâng cao hiệu quả hoạt động công ty lâm nghiệp tỉnh Hà Tĩnh

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty lâm nghiệp thuộc UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu duy trì, củng cố, phát triển và tái cơ cấu công ty TNHH một thành viên Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ thực hiện nhiệm vụ sản xuất và cung ứng dịch vụ công ích đối với Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp và dịch vụ Hương Sơn, Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp và dịch vụ Chúc A.

UBND tỉnh Hà Tĩnh thực hiện việc sắp xếp, đổi mới các công ty lâm nghiệp Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ theo quy định hiện hành.

Đồng thời, UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục rà soát lại đất rừng, xử lý dứt điểm các trường hợp quản lý sử dụng đất không đúng quy định; xây dựng và phê duyệt phương án sử đụng đất theo quy định tại Nghị định số 118/2014/NĐ-CP.

(T.H)