Nâng cao kỹ năng xúc tiến thị trường, gia tăng giá trị sản phẩm

Đây là hoạt động chính nằm trong khuôn khổ Dự án “Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tăng cường kỹ năng xúc tiến mở rộng thị trường giai đoạn 2014 - 2018” do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chủ trì.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Dự án dự kiến được triển khai từ tháng 1/2014 đến hết năm 2018 trên phạm vi toàn quốc với 63 tỉnh, thành phố, do Viện Tin học doanh nghiệp trực thuộc VCCI thực hiện. Với các chương trình đào tạo nhân lực biết ứng dụng công nghệ thông tin và thương mại điện tử, dự án sẽ giúp các doanh nghiệp Việt Nam nâng cao kỹ năng xúc tiến thị trường thông qua ứng dụng công nghệ thông tin và thương mại điện tử vào trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiếp thị và bán hàng của doanh nghiệp. Đồng thời đạt mục tiêu đưa các doanh nghiệp trong các lĩnh vực du lịch, sản xuất chế biến nông lâm hải sản tham gia ứng dụng các kỹ năng xúc tiến thị trường để làm tăng giá trị sản phẩm và dịch vụ đầu ra của doanh nghiệp.

Để xây dựng một kế hoạch tổng thể trong việc đào tạo nguồn nhân lực ứng dụng công nghệ thông tin và thương mại điện tử cho doanh nghiệp, Dự án sẽ tập trung vào 4 nội dung đào tạo. Trong đó bao gồm các hoạt động đào tạo chung về các kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và thương mại điện tử. Ngoài ra là các chương trình đào tạo quản trị doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin theo chuyên ngành như: tài chính kế toán, xây dựng, vận tải, thương mại và dịch vụ; ngân hàng và bảo hiểm; xuất nhập khẩu... Kế đó là các hoạt động về đào tạo ứng dụng công nghệ thông tin và thương mại điện tử trong xúc tiến thị trường cho các cán bộ quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp dựa trên việc ứng dụng các thành tựu của công nghệ thông tin theo từng module cụ thể. Song song là các nội dung về đào tạo xúc tiến thị trường nâng cao dành cho các lãnh đạo doanh nghiệp...

(PV)