Năng lực quản trị của các doanh nghiệp Việt Nam yếu

Theo Tiến sĩ  Hà Huy Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, năng lực quản trị của các doanh nghiệp Việt Nam so với các nước ASEAN, Việt Nam là nước có mức độ quản trị doanh nghiệp thấp nhất.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Ông Tuấn cho rằng, khuôn khổ quản trị của doanh nghiệp Việt thiếu minh bạch, không hiệu quả, chưa phân định rõ ràng trách nhiệm giữa bộ phận giám sát quản lý và cưỡng chế thực thi của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, vai trò của Ban kiểm soát mờ nhạt không độc lập, Ban kiểm soát không giám sát được hoạt động của Hội đồng quản trị và các quy định pháp lý về Ban kiểm soát chưa chặt chẽ. Thêm vào đó, Hội đồng quản trị yếu kém trong thực thi trách nhiệm của mình. Theo đánh giá, doanh nghiệp Việt luôn ở mức trung bình thấp so với mức trung bình của các nước ở các tiêu chí: quyền của các cổ đông, đối xử công bằng giữa các cổ đông, vai trò của các cổ đông, vấn đề minh bạch và trách nhiệm của Hội đồng quản trị.

Chỉ có khoảng 23% doanh nghiệp Việt Nam hiểu đúng về quản trị doanh nghiệp, đa số doanh nghiệp nhầm lẫn giữa khái niệm quản trị và quản lý doanh nghiệp, đây là điểm yếu kém cốt lõi của doanh nghiệp Việt. Quản trị là đưa ra định hướng, thiết lập quy chế quy định để điều hành và kiểm soát, xác định trách nhiệm và quyền hạn giữa các thành viên khác nhau trong doanh nghiệp; còn quản lý là thực thi chiến lược thông qua sử dụng hiệu quả nhất các nguồn lực sẵn có của doanh nghiệp, tuân thủ quy chế, quy định và nguyên tắc.  Có 3 vấn đề trong quản trị doanh nghiệp cần quan tâm đó là: minh bạch, độc lập và định hướng; đây là những vấn đề mà Hội đồng quản trị phải thực hiện.         

Do đó, theo ông Tuấn, ngoài những lợi ích trước mắt, các doanh nghiệp Việt cần phải tính đến chiến lược phát triển bền vững với những lợi ích lâu dài. Để nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả kinh doanh, các doanh nghiệp nên tăng cường vai trò giám sát (đặc biệt là giám sát độc lập), đồng thời chú trọng đến tính định hướng và tính minh bạch trong quá trình hoạt động.

(PV)