NHCSXH tăng 50% mức thù lao cho cán bộ cấp xã

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 102/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 24/2005/TT-BTC hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH).

Ảnh minh họa - nguồn internet. Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo Thông tư, từ 25/9/2014, Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) được tăng mức trả thù lao cho cán bộ cấp xã của mình thêm 50% (mức cũ: 80 nghìn đồng/xã/tháng, mức mới: tối đa 120 nghìn đồng/xã/tháng).

Mức chi công cụ, dụng cụ lao động không vượt quá 2% tổng phí quản lý của NHCSXH (quy định cũ: với mức bình quân không quá 4,4 triệu đồng/người/năm).

NHCSXH được phép chủ động chi cho hoạt động chung về công vụ trong tổng mức chi quản lý hàng năm đã được giao (quy định cũ: bình quân tối đa không quá 21 triệu đồng/người/năm).

(T.H)