Nộp báo cáo quyết toán đối loại hình nhập SXXK

Vừa qua, Bộ Tài chính nhận được kiến nghị của một số Hiệp hội và doanh nghiệp thực hiện loại hình nhập nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu về việc nộp báo cáo quyết toán theo quy định tại Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Trả lời vấn đề này, tại công văn 16120/BTC-TCHQ gửi các Cục Hải quan tỉnh, thành phố, Bộ Tài chính cho biết, để giảm bớt thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, trước mắt, doanh nghiệp thực hiện loại hình sản xuất xuất khẩu chưa phải thực hiện báo cáo quyết toán theo mẫu số 15/BCQT-NVL/GSQL ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC.

Cơ quan hải quan thực hiện việc quản lý nguyên liệu xuất - nhập - tồn đối với loại hình này trên cơ sở hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế do doanh nghiệp nộp.

(T.H)