Petrolimex hợp tác chiến lược với Tập đoàn năng lượng số một Nhật Bản JX NOE

Mới đây, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và Tập đoàn năng lượng số một Nhật Bản JX Nippon Oil and Energy (JX NOE) đã ký Biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác chiến lược giữa hai bên.
Ông Bùi Ngọc Bảo - Chủ tịch HĐQT Petrolimex và Ông Yasushi Kimura - Chủ tịch HĐQT JX Holding/JX NOE ký Biên bản ghi nhớ.Ông Bùi Ngọc Bảo - Chủ tịch HĐQT Petrolimex và Ông Yasushi Kimura - Chủ tịch HĐQT JX Holding/JX NOE ký Biên bản ghi nhớ.
Nội dung chính của Biên bản ghi nhớ là thống nhất các nguyên tắc cơ bản, làm cơ sở để Petrolimex và JX NOE triển khai các bước tiếp theo của hai dự án quan trọng.
 
Theo đó, hai bên khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đệ trình cơ quan quản lý nhà nước để JX NOE trở thành đối tác chiến lược của Petrolimex thông qua việc phát hành tăng vốn.
 
Đồng thời, Petrolimex và JX NOE sẽ liên doanh để triển khai dự án Tổ hợp Lọc hóa dầu Nam Vân Phong theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ Việt Nam phê duyệt tại Quyết định số 1139/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2009. Đây cũng là một trong số các dự án trọng điểm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài theo Quyết định số 631/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.
 
Trước đó, trong các cuộc tiếp kiến với Lãnh đạo Chính phủ, Lãnh đạo Bộ Công Thương, Petrolimex và JX NOE đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện và đề xuất một số giải pháp để hiện thực hóa các dự án. Đây là các dự án mang tính bước ngoặt, đánh dấu đột phá cho một giai đoạn phát triển mới của Petrolimex và JX NOE.
 
Petrolimex và JX NOE dự kiến sẽ hoàn tất việc phát hành tăng vốn, thành lập công ty liên doanh đầu tư dự án Tổ hợp Lọc hóa dầu Nam Vân Phong để xúc tiến các thủ tục đầu tư vào giữa năm 2015.
 
(T.Hương)