Phần Lan phối hợp Việt Nam hỗ trợ nguồn vốn “hạt giống” cho các dự án sáng tạo

Chương trình hợp tác đổi mới sáng tạo (gọi tắt là IPP) là chương trình hỗ  trợ phát triển chính thức do Chính phủ Việt nam và Chính phủ  Phần lan đồng tài trợ nhằm hỗ  trợ  mục tiêu tăng trưởng kinh tế  đến năm 2020 của Việt nam và hỗ  trợ  tăng cường xuất khẩu các sản phẩm và dịch vụ sáng tạo.
Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Chương trình hiện đang ở giai đoạn 2 xuyên suốt từ năm 2014 đến năm 2018. IPP hợp tác với các đối  tác quốc tế  và quốc gia chủ  chốt cũng như với các tập thể, nhóm đổi mới hàng đầu nhằm hỗ  trợ  mục tiêu tăng trưởng kinh tế  đến năm 2020 của Việt nam và hỗ  trợ  tăng cường xuất khẩu các sản phẩm và dịch vụ  sáng tạo. Bên cạnh việc cung cấp nguồn vốn “hạt giống” cho các dự  án của các công ty sáng tạo đổi mới mới thành lập và các nhóm, tập thể  phát triển hệ  thống sáng tạo, IPP cũng hướng đến việc xây dựng và nâng cao năng lực cho các bên liên quan  ở  khu vực công và khu vực tư nhân thông qua các doanh nghiệp và các chương trình đào tạo về đổi mới sáng tạo.

Sự hỗ trợ của IPP cho các dự án đổi mới sáng tạo sẽ được lựa chọn kỹ lưỡng từ những đề xuất được gửi đến, dựa trên việc đánh giá nhu cầu của thị trường và năng lực thực hiện những sáng kiến đó. Việc đánh giá và lựa chọn các đề  xuất là một quá trình cạnh tranh, công bằng và minh bạch. Để  hỗ  trợ  quá trình này và giúp các cá nhân và tổ chức quan tâm đến Chương trình, IPP sẽ  tổ  chức các cuộc hội thảo với mục đích chia sẻ  và trao đổi thông tin  ở  4 địa phương là Hà nội, Thành phố  Hồ  Chí Minh, Đà nẵng và Cần thơ vào tháng 1 năm 2015. Vòng 2 của một loạt các sự  kiện sẽ  diễn ra vào tháng 2 và tháng 3 với nội dung chủ  yếu tập trung vào việc tái khẳng định lại những ý tưởng ban đầu của các ứng cử  viên tiềm năng. Việc kêu gọi  tài trợ  sẽ  diễn ra vào quý 1 năm 2015, và quyết định cấp vốn lần đầu sẽ được thực hiện vào quý 2 năm 2015.

IPP2 hiện đang kêu gọi sự  quan tâm của các đơn vị, cá nhân để  có thể  bắt đầu đối thoại với những người thụ hưởng tiềm năng. Chương trình hỗ trợ đổi mới của IPP dưới 2 hình thức gồm: Phát triển sản phẩm và dịch vụ, trong đó, IPP hỗ trợ các dự án sáng tạo đổi mới của các công ty phát triển đổi mới mới thành lập hướng mục tiêu đến các thị  trường quốc tế. IPP  lựa chọn rất kỹ  các dự  án nhận tài trợ. Ngoài tiền mặt, IPP hỗ  trợ  các khóa đào tạo thực tiễn chuyên sâu và tập trung cũng như giúp liên kết với các nguồn vốn bên ngoài khác. Điều này sẽ  giúp các công ty và tập thể  phát triển mảng kinh doanh cũng như các sản phẩm dịch vụ cạnh tranh của mình.

Hình thức thứ hai là phát triển hệ  thống sáng tạo đổi mới, cụ thể, IPP sẽ hỗ  trợ  các dự  án sáng tạo đổi mới của các tập đoàn xây dựng hệ thống sáng tạo đổi mới  ở  địa phương nhằm hỗ  trợ  tốt hơn cho các công ty đang tăng trưởng. Hệ  thống sáng tạo đổi mới là một phức hợp của các tổ chức, chương trình và cơ chế. IPP tìm kiếm các tập đoàn bao gồm các đơn vị /chủ thể có mong muốn cải thiện hoạt động và hiệu quả của các doanh nghiệp ở các tỉnh và thành phố lớn. Các khoản tài trợ hỗ trợ thực hiện các dự án đổi mới sáng tạo trong giai đoạn đầu phát triển ý tưởng đổi mới – sáng tạo: Lên đến 50,000 EURO/ dự án, đồng thời, kết nối với những nguồn tài trợ lớn hơn để tiếp tục triển khai dự án trong dài hạn.

IPP hỗ trợ các doanh nghiệp đã và đang phát triển các sản phẩm và dịch vụ hoàn toàn mới đối với thị trường Việt Nam và có tiềm năng xuất khẩu ra các thị trường quốc tế. IPP không tài trợ cho các dự án thực hiện cải tiến chất lượng sản phẩm hoặc làm giảm chi phí sản xuất của các sản phẩm hiện có.

(T.Hương)