Phát động chiến dịch truyền thông Tết Ất Mùi: Hàng đổi hàng

Chương trình Truyền thông Việt đồng hành cùng doanh nghiệp - Hàng đổi hàng (TTV) được Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" giao Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam chủ trì thực hiện từ 2014-2016, nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, xây dựng văn hóa tiêu dùng, nâng cao sức cạnh tranh của hàng nội và thực hiện chiến lược đưa hàng Việt ra thế giới.

Một số hợp đồng hợp tác truyền thông và hàng đổi hàng đã được ký kết tại lễ phát động chiến dịch.Một số hợp đồng hợp tác truyền thông và hàng đổi hàng đã được ký kết tại lễ phát động chiến dịch.

Để khởi động chương trình có ý nghĩa này, Ban tổ chức TTV vừa phát động Chiến dịch Truyền thông  Tết Ất Mùi: Hàng đổi hàng từ ngày 20/12/2014 đến ngày 15/3/2015, giúp doanh nghiệp đổi hàng, bán hàng với sự hỗ trợ của nhiều cơ quan báo chí truyền thông trong dịp Tết Ất Mùi. Chương trình TTV đã thành lập Ban tổ chức TTV với sự tham gia của 12 tổ chức xã hội nghề nghiệp đại diện cho tiếng nói của cộng đồng báo chí, truyền thông và doanh nghiệp Việt Nam.

Trong dịp này, Ban tổ chức TTV cũng ra mắt trang thông tin điện tử tổng hợp sieuthihangdoihang.com. Dự kiến, website này sẽ liên thông với website của Chính phủ, website Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương và báo điện tử, website của 12 đơn vị thành viên Ban tổ chức TTV. Ngay trong buổi lễ phát động, một số hợp đồng hợp tác truyền thông và hàng đổi hàng đã được ký kết, thể hiện sự hưởng ứng của giới truyền thông và doanh nghiệp với sự kiện này.

Phương thức hàng đổi hàng có từ thời sơ khai lịch sử nhân loại. Ở thời kỳ khủng hoảng, kinh tế ở Mỹ và Châu Âu thì phương thức này đã được xem là cứu cánh để hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm vượt qua khủng hoảng. Ngày nay qua công cụ Internet, kinh doanh hàng đổi hàng được phát triển đến trình độ cao với nhiều sàn giao dịch, siêu thị hàng đổi hàng tầm cỡ và có doanh thu khá lớn.

Trong bối cảnh hàng tồn kho lớn thì hàng đổi hàng là giải pháp góp phần cứu nguy cho doanh nghiệp. Vì vậy, sự ra đời của chương trình Truyền thông Việt đồng hành cùng doanh nghiệp sẽ khơi dậy niềm hy vọng mới về luân chuyển hàng hóa, tạo nền tảng tái cấu trúc doanh nghiệp, phụ hồi sản xuất, lấy lại đà tăng trưởng cho doanh nghiệp.

Trong vòng 2 năm từ 2014 - 2016, Chương trình sẽ thực hiện nhiều hoạt động phong phú nhằm kích hoạt thị trường hàng đổi hàng như: Tọa đảm, hội thảo mang tính chuyên đề song phương và đa phương trao đổi hàng hóa giữa các ngành hàng có liên quan, nâng cao chất lượng dịch vụ và tính chuyên nghiệp của mạng lưới hàng đổi hàng trong cả nước. Đặc biệt, ngày 28/9/2015, TTV sẽ tổ chức giải thưởng Doanh nghiệp Tiên phong thời hội nhập trong Chương trình nghệ thuật Việt Nam hòa thanh với 5 châu.

TTV cũng sẽ ra mắt Cẩm nang hướng dẫn hàng Việt đổi hàng Việt nhằm giúp doanh nghiệp và cộng đồng giải đáp vướng mắc, khó khăn trong giao dịch hàng đổi hàng, nhận thức được lợi ích của phương thức trao đổi hàng hóa này. Ban tổ chức TTV cũng đang từng bước triển khai thực hiện Dự án "Trung tâm đầu mối siêu thị hàng Việt" trên Internet, nhằm thúc đẩy quá trình hàng đổi hàng trong nước và giao thương với nhiều nước trên thế giới khi Việt Nam tham gia vào Hiệp hội hàng đổi hàng quốc tế (IRTA) vào tháng 6/2016.

(Thanh Huyền)