Phát động Chương trình bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” năm 2015

Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị phát động, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” Thành phố Hà Nội phối hợp với Đài PT-TH Hà Nội và Công ty Văn hóa Thông tin Việt Nam (VINACINCO) tổ chức Chương trình bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” năm 2015.

Phát động Chương trình bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” lần thứ VI - năm 2015.Phát động Chương trình bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” lần thứ VI - năm 2015.

Mục đích của Chương trình là tăng cường thông tin về sản phẩm có chất lượng từ đó tạo thói quen, lòng tin để người Việt Nam ưu tiên lựa chọn, sử dụng hàng Việt Nam thường xuyên; tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp tạo ý thức sản xuất hàng hóa có chất lượng, khẳng định thương hiệu nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng; tạo thương hiệu thường xuyên cho hàng hóa Việt Nam, tăng cường hơn nữa mối quan hệ gắn kết giữa cộng đồng các doanh nghiệp có sản phẩm, hàng hóa được bình chọn với người tiêu dùng; qua Chương trình bình chọn, phát hiện ra những khó khăn của doanh nghiệp, đề xuất, kiến nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm hỗ trợ, tháo gỡ.

Theo kế hoạch, năm nay BTC sẽ tôn vinh Top 200 Sản phẩm "Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích" đồng thời sẽ công bố Top 100 "Doanh nghiệp/ Doanh nhân hàng Việt tiêu biểu".

Thời gian triển khai các hoạt động của Chương trình bắt đầu từ ngày 15/6 đến hết ngày 28/11/2015. Cụ thể như sau: từ ngày 15/6 - 20/11/2015 phát trailer cổ động cho Chương trình trên kênh 1 Đài PT-TH Hà Nội, 4 lần/ngày. Định kì hàng tuần giới thiệu về sản phẩm hàng Việt Nam tiêu biểu trên kênh H1 - Đài PT-TH Hà Nội trong chương trình truyền hình “Tự hào hàng Việt Nam”, phát 1 lần/tuần; từ ngày 15/6 - 20/8/2014 tiếp nhận danh sách đề cử doanh nghiệp tham gia từ Sở Công Thương đến các tỉnh và Hiệp hội ngành hàng; từ ngày 15/6 - 20/11/2015 tuyên truyền và nhận đăng ký của doanh nghiệp; từ ngày 20/9 - 04/11/2015 phát biểu bình chọn và bình qua mạng; từ ngày 05/11 - 25/11/2015 tổng hợp thông tin các sản phẩm đăng ký tham gia; ngày 28/11/2015 công bố trao danh hiệu.

Riêng danh hiệu "Doanh nghiệp hàng Việt tiêu biểu" và "Doanh nhân hàng Việt tiêu biểu" sẽ được trao tại Gala Doanh nghiệp - Doanh nhân chào Xuân được tổ chức tại Khách sạn Deawoo. Toàn bộ buổi lễ sẽ được Đài PTTH Hà Nội ghi hình và phát vào mùng 1 Tết nguyên đán 2016 trên kênh H1.

Chương trình bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” là cơ hội cho các doanh nghiệp trên địa bàn cả nước quảng bá thương hiệu của mình và mở rộng thị trường; người tiêu dùng có thêm thông tin về các sản phẩm hàng hóa sản xuất trong nước có chất lượng cao từ đó ưu tiên chọn mua hàng Việt trong tiêu dùng. Các doanh nghiệp có thể đăng ký tham gia Chương trình thông qua: Công ty TNHH Văn hóa thông tin Việt Nam(VINACINCO), hoặc tại cổng thông tin điện tử www.trangvangdoanhnghiep.com.vn và website: www.hanoitv.vn của Đài PT-TH Hà Nội. Thông tin tuyên truyền về Chương trình và vận động CBCNV trong đơn vị và các đơn vị trực thuộc truy cập website: www.trangvangdoanhnghiep.com.vn và Fanpage https://www.facebook.com/hangvietyeuthich để người tiêu dùng biết về các hàng hóa, dịch vụ có chất lượng của Việt Nam và tham gia bình chọn những hàng hóa, dịch vụ mà mình yêu thích. Quy chế bình chọn, bản đăng ký tham gia và các thông tin có liên quan đến Chương trình truy cập website: www.trangvangdoanhnghiep.com.vn

(HTH)