Phát triển và quản lý nhân tài ngành tài chính ngân hàng

Đây là chủ đề của cuộc hội thảo do Viện Nhân lực Ngân hàng Tài chính (BTCI) tổ chức vào ngày 26/9 tới, nhằm chia sẻ những thông lệ quốc tế tốt nhất, những bài học sâu sắc đúc rút từ nhiều năm kinh nghiệm làm việc thực tiễn trong lĩnh vực phát triển và quản lý nhân tài.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Theo đánh giá của BTCI, ngành ngân hàng Việt Nam hiện đang trong quá trình tái cơ cấu để phát triển. Thành công của quá trình này phụ thuộc nhiều vào tài lãnh đạo và kỹ năng quản lý sự thay đổi, tạo động lực và gắn kết đội ngũ, đảm bảo đội ngũ trung thành và cam kết trước thử thách mới. Việc xác định, phát triển, quản lý và giữ chân tài năng luôn là mục tiêu chính của các ngân hàng trong quá trình tái cơ cấu.

Với sứ mệnh "Hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển một thế hệ chuyên gia ngân hàng có chuyên môn tiêu chuẩn quốc tế, đạo đức nghề nghiệp và tầm nhìn toàn cầu, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập của các ngân hàng Việt Nam", Viện Nhân lực Ngân hàng Tài chính BTCI, có sáng kiến tổ chức chuỗi Hội thảo Ngành Tài chính Ngân hàng.

"Phát triển và quản lý nhân tài ngành tài chính ngân hàng Việt Nam" là một trong những nội dung nằm trong chuỗi hội thảo này. Hội thảo sẽ xoay quanh các chủ đề như "Dẫn dắt đội ngũ vượt qua giai đoạn tái cấu trúc ngân hàng", "Những thách thức trong hành trình quản lý nhân tài tại Việt Nam và các thông lệ quốc tế tốt nhất", do các chuyên gia tư vấn cấp cao của Tập đoàn Tư vấn Quản trị Hay Group và Ngân hàng ABBANK trình bày.

Đây là dịp để những cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, chuyên gia trong lĩnh vực quản trị nguồn nhân lực của các ngân hàng, định chế Tài chính cùng trao đổi, chia sẻ và đúc kết kinh nghiệm cho công tác phát triển nguồn nhân lực bền vững cho tổ chức của mình.

(Thanh Huyền)