Phê duyệt kế hoạch sắp xếp, đổi mới DNNN trên địa bàn Hà Nội

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND thành phố Hà Nội giai đoạn 2012 - 2015.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, trong giai đoạn này, thành phố sẽ thực hiện cổ phần hóa, Nhà nước giữ trên 50% vốn điều lệ đối với 15 công ty TNHH một thành viên và 3 công ty mẹ; Cổ phần hóa theo hướng Nhà nước giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc thoái toàn bộ đối với 18 doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, 17 bộ phận doanh nghiệp thuộc các Tổng công ty, công ty cũng sẽ được cổ phần hóa theo hướng Nhà nước giữ dưới 50% vốn điều lệ.

Được biết, theo kế hoạch, trong giai đoạn 2012 - 2015, UBND thành phố Hà Nội phải tiến hành bán 2 doanh nghiệp và thực hiện phá sản 3 công ty. Cùng với đó, đến năm 2015, một số doanh nghiệp thuộc UBND thành phố Hà Nội cũng sẽ được sáp nhập...

(KD)