Phí thẩm duyệt thiết kế PCCC tối thiểu là 2 triệu đồng

Thông tư 150/2014/TT-BTC quy định mức phí tối thiểu để thẩm duyệt mới thiết kế phòng cháy, chữa cháy là 2 triệu đồng/dự án và tối đa là 150 trệu.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 150/2014/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.

Theo Thông tư, rường hợp cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng công trình, hạng mục công trình; phương tiện giao thông cơ giới được hoán cải thì mức phí thẩm duyệt bằng 40% mức thu phí thẩm duyệt lần đầu.

Riêng dự án có thay đổi tổng vốn đầu tư thì tính phí thẩm duyệt được xác định trên cơ sở phần vốn đầu tư bổ sung.

Mức phí cụ thể sẽ được xác định theo công thức tại Thông tư 150/2014/TT-BTC. 

Thời gian nộp phí thẩm duyệt là từ thời điểm nộp đủ hồ sơ đề nghị thẩm duyệt đến thời điểm nhận kết quả thẩm duyệt, theo giấy hẹn của cơ quan thẩm duyệt.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/12/2014.

(T.H)