Quản lý sản xuất, kinh doanh thức ăn thủy sản

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản 8122/VPCP-KTTH thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh về việc quản lý sản xuất, kinh doanh thức ăn thủy sản.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ: Công Thương, Công an và các cơ quan có liên quan kiểm tra, xem xét có hay không sự chuyển giá đối với các doanh nghiệp sản xuất thức ăn thủy sản có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam để xử lý theo quy định. Đồng thời, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, thuế của các doanh nghiệp sản xuất thức ăn thủy sản có vốn đầu tư nước ngoài chiếm thị phần lớn tại Việt Nam, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về giá, thuế và công bố công khai trên phương tiện thông tin đại chúng; rà soát danh sách các doanh nghiệp phải kê khai giá tại Bộ Tài chính theo quy định của pháp luật về giá.

Bộ Công Thương chỉ đạo cơ quan quản lý cạnh tranh thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất thức ăn thủy sản có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam để xử lý theo quy định của Luật cạnh tranh.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát danh sách tổ chức, cá nhân phải kê khai giá theo quy định của pháp luật về giá; tăng cường kiểm tra, thanh tra về kê khai giá, niêm yết giá, giá bán của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thức ăn thủy sản có vốn đầu tư nước ngoài tại địa phương; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

(T.H)