Quảng Ninh xây dựng chính quyền điện tử thu hút đầu tư

Đó là chia sẻ của ông Phạm Minh Chính, Bí thư tỉnh Quảng Ninh nhân dịp địa phương kỉ niệm 50 năm ngày thành lập tỉnh và chia sẻ định hướng phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Quảng Ninh xây dựng chính quyền điện tử thu hút đầu tư

Quảng Ninh được mệnh danh là một Việt Nam thu nhỏ, có vị trí địa chính trị quan trọng về kinh tế, an ninh quốc phòng. Quảng Ninh được thành lập trên cơ sở hợp nhất tỉnh Hải Ninh và khu Hồng Quảng năm 1963. Hiện tỉnh có 4 thành phố, 1 thị xã và 9 huyện.

Quảng Ninh hiện cũng là tỉnh có tốc độ tăng trưởng GDP top đầu cả nước, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 2.900 USD/người/năm, số thu ngân sách năm 2012 đạt gần 30.000 tỷ đồng đứng top 10 cả nước. Cơ sở hạ tầng và những chỉ số kinh tế xã hội, phát triển con người đều đạt khá.

Chia sẻ về định hướng phát triển kinh tế xã hội thời gian tới, ông Phạm Minh Chính cho biết: Đã qua cái thời dựa vào tài nguyên và vốn viện trợ. Hiện Quảng Ninh đang tích cực phát triển kinh tế theo hướng bền vững dựa trên nguồn lực con người, du lịch, khoa học công nghệ và thu hút đầu tư phát triển công nghiệp dịch vụ.

Riêng về thu hút đầu tư, Quảng Ninh đang tích cực xây dựng chính quyền điện tử, đào tạo công dân điện tử và xúc tiến thành lập các trung tâm dịch vụ hành chính công để cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử theo hướng minh bạch, giảm bớt tham nhũng và thu hút đầu tư nước ngoài...

"50 năm một chặng đường nhìn lại, Quảng Ninh có được như ngày nay là nhờ công lao của cha anh. Để phát triển tỉnh Quảng Ninh giàu mạnh hơn nữa chính quyền và nhân dân Quảng Ninh cần bám sát thực hiện cho được định hướng phát triển trong đó lấy KHCN làm mũi nhọn và chất xám con người làm nòng cốt...", ông Chính chia sẻ.

(Nam Phương)