Quy chuẩn an toàn sản xuất thuốc nổ công nghiệp bằng thiết bị di động

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 18/2014/TT-BCT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất thuốc nổ công nghiệp bằng thiết bị di động. Thông tư có hiệu lực từ ngày 2/2/2015, áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến sử dụng thiết bị di động để sản xuất thuốc nổ công nghiệp.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Theo đó, ô tô dùng để lắp đặt thiết bị sản xuất thuốc nổ công nghiệp phải có động cơ chính dùng nhiên liệu Diesel hoặc điện, phải tuân thủ Quy chuẩn QCVN 09:2011/BGTVT, có biển trưng, báo hiệu nguy hiểm và biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố khẩn cấp trên đường vận chuyển.

Trên mỗi thiết bị di động sản xuất thuốc nổ công nghiệp phải có hướng dẫn vận hành với các nội dung về yêu cầu vận hành an toàn đối với thiết bị di động sản xuất thuốc nổ công nghiệp, quy trình sản xuất, biện pháp phòng ngừa ứng cứu, biện pháp sửa chữa và phối hợp với chính quyền địa phương trong các trường hợp khẩn cấp...

Cũng theo Thông tư, các thùng chứa trên thiết bị di động sản xuất thuốc nổ công nghiệp phải được kiểm định trước khi sử dụng, định kỳ 5 năm hoặc sau khi sửa chữa. Các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động, thiết bị đo thuộc thiết bị di động sản xuất thuốc nổ công nghiệp phải được kiểm định định kỳ theo quy định của pháp luật.

Thiết bị di động sản xuất thuốc nổ công nghiệp thuộc nếu chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nêu trên phải nhanh chóng hoàn thiện và bổ sung trước ngày 30/6/2016.

(Thanh Huyền)