Quỹ Đầu tư Trái phiếu Bảo Việt chính thức được giới thiệu tới nhà đầu tư

Chiều ngày 04/03/2016, tại Hà Nội, Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt (Baoviet Fund) đã tổ chức “Lễ giới thiệu Quỹ Đầu tư Trái phiếu Bảo Việt (BVBF)” với sự tham gia của đông đảo các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân quan tâm. Quỹ BVBF là quỹ mở thứ hai của Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt và là quỹ mở trái phiếu thứ năm trên thị trường Việt Nam.

 Quỹ Đầu tư Trái phiếu Bảo Việt chính thức được giới thiệu tới nhà đầu tư

Quỹ BVBF được điều hành bởi đội ngũ chuyên gia quản lý quỹ giàu kinh nghiệm, am hiểu thị trường của Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt. Danh mục đầu tư của Quỹ sẽ tập trung vào các loại tài sản có độ an toàn cao như: trái phiếu Chính phủ, trái phiếu Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu doanh nghiệp có độ tín nhiệm cao, tiền gửi, công cụ thị trường tiền tệ và các tài sản đầu tư  lãi suất cố định khác.

Tại lễ giới thiệu Quỹ BVBF, ông Đậu Minh Lâm, Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt cho biết: “ Nắm bắt được nhu cầu lớn của các Nhà đầu tư có mức độ chấp nhận rủi ro thấp trong việc tìm kiếm một kênh đầu tư mới an toàn, ổn định và linh họa trước những diễn biến khó lường của thị trường tài chính, chúng tôi đã chính thức ra mắt sản phầm Quỹ mở trái phiếu BVBF trên cơ sở tận dụng những kinh nghiệm, uy tín và ưu thế sẵn có của Công ty Quản lý Quỹ Bảo Viêt trong lĩnh vực đầu tư lãi suất cố định. Chúng tôi hi vọng sẽ giúp các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư cá nhân có cơ hội tiếp cận và đầu tư gián tiếp một cách có hiệu quả vào các tài sản đầu tư như trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp thông qua việc đầu tư vào chứng chỉ quỹ mở trái phiếu…”

Với tổng tài sản quản lý đạt 31.500 tỷ đồng, Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt là một trong hai công ty quản lý quỹ nội địa có tài sản quản lý lớn nhất tại Việt Nam. Hiện nay Công ty đang quản lý 01 quỹ thành viên BVIF với vốn điều lệ là 1.000 tỷ đồng, 01 quỹ mở và nhiều danh mục ủy thác. Sự ra đời của Quỹ BVBF nằm trong chiến lược phát triển sản phẩm của Baoviet Fund nhằm cung cấp cho khách hàng chuỗi các sản phẩm và dịch vụ đầu tư đa dạng, phù hợp với điều kiện và nhu cầu của thị trường.

Chứng chỉ Quỹ BVBF được chính thức chào bán từ ngày 02/03/2016 đến ngày 12/04/2016. Trong giai đoạn IPO, chỉ với số tiền tối thiểu là 1 triệu đồng nhà đầu tư đã có thể tham gia mua chứng chỉ quỹ và nhận được ưu đãi miễn phí phát hành. Đơn vị tham gia phân phối chứng chỉ quỹ BVBF là Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt và Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt. Quỹ được giám sát bởi Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành; Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam là đơn vị cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng.

Quỹ BVBF sẽ được giới thiệu tới các Nhà đầu tư tại TP. Hồ Chí Minh vào ngày 10/3/2016.

(T.Hằng)