Quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước tại Thái Bình

Ngày 31/12/2014, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước khi Nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo Quyết định, tỷ lệ % để tính đơn giá thuê đất đối với trường hợp thuê đất lần đầu và trường hợp hết thời hạn thuê đất được gia hạn khi thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm không thông qua hình thức đấu giá quy định như sau: đất có ít nhất một mặt tiếp giáp với vỉa hè hoặc mép hiện trạng của đường, phố hoặc đoạn đường, phố tại đô thị tại thành phố Thái Bình bằng 1,8% giá đất để xác định đơn giá thuê đất một năm;

Đất còn lại tại đô thị bằng 1,5% giá đất để xác định đơn giá thuê đất một năm; đất tại nông thôn có ít nhất một mặt tiếp giáp với mép hiện trạng của các đường quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ bằng 1,2% giá đất để xác định đơn giá thuê đất một năm;

Đất còn lại tại nông thôn bằng 1% giá đất để xác định đơn giá thuê đất một năm; thuê đất tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp bằng 1% giá đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp; đất thuộc các xã thuộc địa bàn Tiền Hải, Thái Thụy bằng 0,8% giá đất để xác định đơn giá thuê đất một năm.

Trường hợp đấu giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm thì đơn giá thuê đất là đơn giá trúng đấu giá của thời hạn một năm, được ổn định 10 năm, hết thời hạn ổn định thực hiện điều chỉnh đơn giá thuê đất theo chính sách về thu tiền thuê đất đối với trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm không thông qua hình thức đấu giá.

Mức điều chỉnh không vượt quá 30% đơn giá thuê đất trúng đấu giá hoặc đơn giá thuê đất của kỳ ổn định liền kề trước đó; trường hợp đấu giá thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thì đơn giá thuê đất là đơn giá trúng đấu giá của thời hạn thuê đất.

Đối với phần diện tích đất có mặt nước thì đơn giá thuê đất hàng năm, đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê bằng 50% đơn giá thuê đất hàng năm hoặc đơn giá thuê đất thu một lần cho cả thời gian thuê của loại đất có vị trí liền kề có cùng mục đích sử dụng.

(T.H)